Oznanila Župnija Preddvor

Oznanila September (2. del meseca)

NEDELJA / 26. navadna, Slomškova  / —   27. 9. 2020

ZAHVALA:                                                                 

 • vsem iz podružnice Potoče, ki ste se v sredo udeležili srečanja, in izmed sebe izbrali ključarja g. Janeza Polajnarja in g. Stanislava Tičarja v potrditev Nadškofiji. Zahvala tudi njima za sprejem poslanstva in g. Primožu Grilcu za zvestobo poslanstvu v minulih letih;
 • vsem, ki ste pomagali pri spravilu pridelka iz sadovnjaka.

Bog povrni!

TA TEDEN – od 27. septembra do 4. oktobra 2020

 • V prihajajočem tednu imajo otroci 1.A. razreda verouk v torek ob 15.30, otroci 1.B. razreda v četrtek ob 15.30. Peti razred ima verouk v eni skupini v torek ob 16. uri.
 • Vincencijeve koledarje še lahko vzamete zadaj cerkve. Priložene so kuverte s položnicami, preko katerih nakažete svoj prostovoljni dar.
 • Osnovnošolci od 1. do 9. razreda vabljeni, da se pridružite cerkvenemu pevskemu zboru. Poizkusite in pridite na vajo, ki bo v soboto ob 9. uri v župnišču.

nedelja (27. september), 26. navadna, Slomškova

 • Svete maše po običajnem redu.

ponedeljek

 • Ob 20.00 vabljeni starši birmancev (8. in 9. razred) na prvo letošnje srečanje, ki bo v cerkvi. Pogovorili se bomo o predvidenem programu priprave na sveto birmo in določili želeni datum slovesnosti.

četrtek

 • Prvi oktobrski dan, začetek meseca rožnega venca; pred sveto mašo ob 18.30 vabljeni v cerkev pred Najsvetejše k skupni molitvi.

petek, prvi petek

 • V dopoldanskem času obiskovanje bolnikov po domovih.
 • Birmanci z obiskom svete maše opravljajo prvi petek.

sobota

 • Ob 8.00 za urejeno cerkev in župnišče poskrbijo Bele in Hraše.
 • Ob 9.00 pevska vaja otroškega zbora.
 • Ob 19.00 nedeljska sveta maša v Preddvoru.

nedelja (4. oktober), 27. navadna, rožnovenska

 • Svete maše po spremenjenem redu.
 • Ob 10.00 sveta maša na v Tupaličah in darovanje (ofer) za potrebe Klemenove cerkve. Med sveto mašo tudi blagoslov opravljenih del (na novo pozidana škarpa ob cerkvi)

Dobra dela.

– V duhovni blagor  + Mira Robleka so darovali:

* krstna botra za sveto mašo

* bratranci Rade, Frane in Jože za sveto mašo

* Šišenkovi za 2 sveti maši in 120 eur za obnovo zvonov

* soseska Bašelj 100 eur za obnovo zvonov namesto svetih maš.

Naj darovalcem dobri Bog bogato povrne s svojimi večnimi darovi!

Zadaj: Vincencijev koledar.