Oznanila Župnija Preddvor

Oznanila župnije Preddvor – 20. september 2020, št. 11


Izviri

»MOLI, MOLI ROŽNI VENEC«
Prenesete lahko tudi tiskana (pdf) oznanila

Na vprašanje, zakaj je rožni venec tako učinkovit, nam odgovarja duhovni voditelj Dwight Longenecker. Rožni venec:

1. Zaposli našo voljo. Bog nam daje voljo, da izbiramo med dobrim in zlim. Kadar se naša volja združi z Gospodovo, se povežemo z njegovim virom moči.

2. Zaposli naše telo. Med molitvijo rožnega venca zaposlimo svoje telo. V rokah držimo jagode rožnega venca s križem.

3. Zaposli naše jezikovne sposobnosti. Z jezikom slavimo Boga. Molimo na glas, premikamo ustnice.

4. Spodbudi naše premišljevanje. Kadar premišljujemo o skrivnostih rožnega venca, Bog očiščuje naše mišljenje. Pozdravi morebitne rane in slabe čustvene spomine.

5. Rožni venec zaposli našo domišljijo. Bog nam odpre vrata v svet naše domišljije in jo obrne k sebi.

6. Rožni venec ima zdravilne lastnosti. Pri molitvi rožnega venca vstopimo v skrivnosti Kristusovega rojstva, njegovega javnega delovanja, trpljenja in slave. Jezus prečisti našo notranjost.

7. Daje nam duhovno zmago. Hudi duh hoče nadzorovati našo voljo, mi pa mu z molitvijo to vzamemo. Želi nadzirati naša čustva, mi pa mu to z molitvijo vzamemo.

8. Dostopen je vsem in preprost. Čudovito je spoznanje, kako Bog z rožnim vencem, ki je dostopen in preprost, globoko ozdravlja posameznike in ves svet. Lahko ga moli kdorkoli – stara kmetica ali učen profesor, majhen otrok ali zaposlena mama. Vsi lahko molimo rožni venec. Izkoristimo ta milostni dar nebes zlasti v mesecu oktobru, mesecu rožnega venca.

DOGODKI PRED NAMI

  • Novo veroučno leto 2020/21

Z Božjim blagoslovom na katehetsko nedeljo, 20. septembra, smo stopili na letošnjo pot veroučnih srečanj za vse razrede. Hvaležen sem katehistinjam, ki so letos sprejele poslanstvo za delo z otroki in mladostniki. Večinoma bodo srečanja potekala v na novo urejeni spodnji učilnici, ki nudi primernejše okolje. Dostop je enostavnejši in ni potrebe po preobuvanju. Ves čas se bomo držali navodil predpostavljenih, ki se ujemajo s priporočili za šole. Velja, da k verouku hodijo samo zdravi otroci. Urnik za 1. razred: 1A – v torek ob 15.30, 1B – v četrtek ob 15.30. Prva ura bo skupna za obe skupini, v torek, 22. septembra, in bo v cerkvi, navzoči so tudi starši. Trenutna zdravstvena slika kaže na to, da naj otroci prinašajo s seboj k verouku tudi masko.

  • Srečanje za starše birmancev, ponedeljek, 28. september ob 20.00

Starše letošnjih birmancev, veroučenci 8. in 9. razreda, vabim na pol urno srečanje, ki bo v ponedeljek, 28. septembra ob 20.00 v cerkvi. Predstavljen bo program v drugem letu priprave na sveto birmo. Kako ga bo mogoče uresničiti, bo odvisno predvsem od zdravstvenih razmer zavoljo Covida-19.

  • Molitev rožnega venca v oktobru 2020

Rožni venec radi molimo v družinah, vsaj po eno desetko  vsak dan. V cerkvi molimo pol ure pred vsako sveto mašo. Molitvena skupina bo poskrbela, da bo vedno nekdo pripravljen voditi molitev in da se zmoli celoten del rožnega venca.

  • Župnijske dejavnosti, srečevanja

Covid-19 je življenje pri nas in po svetu postavil na glavo. Prepoveduje se stike med ljudmi, zapoveduje varnostna razdalja. Trenutno moramo biti zadovoljni z nujnim. Druženja ni, kot smo bili navajeni. Ni slovesnosti in pogostitev, kot smo bili vajeni. Sveta maša, verouk, priprava na zakramente, samo osnovno za duhovno življenje. Prosimo Gospoda, da bi čimprej lahko polno zaživeli, se srečevali v skupinah, med seboj poglabljali vero, se spodbujali in gradili občestvo. Pa hvala vsem za potrpežljivost. Bog nas ohrani zdrave.

  • Vincencijev koledar 2021

Člani Društva prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote so tudi letos dostavili koledarje, ki jih lahko prevzamete v župnišču, svoj dar zanje pa prispevate preko priloženih položnic. V koledarju so fotografije različnih sadežev, semen in drugih darov, ki želijo v nas prebujati hvaležnost nad Božjimi darovi. Z letošnjo akcijo zbirajo sredstva za dokončanje hiše in delo z mladimi.

  • Preddvor – skrb za urejenost župnišča in cerkve

V soboto, 26. septembra Bašelj, v soboto, 3. oktobra Bele in Hraše, v soboto, 10. oktobra Breg. Hvala za vašo ljubezen do župnije!

  • Bralci beril: nedelja, 27. septembra; PR – 7.00: Arh Klemen, Križnar Nejc

                                                                             KO – 8.30: Kuhar Miha, Kuhar Urška

                                                                             PR – 10.00: Čoh Lombar Alenka, Lombar Tereza

                                       nedelja, 4. oktobra;  PR – 7.00: Križnar Minko, Krč Matija

                                                                             KO – 8.30: Grkman Matic, Grkman Majda

                                                                             TU – 10.00: Arh Matej, Mele Romana              

                                     nedelja, 11. oktobra; PR – 7.00: Merljak Matjaž, Mekuč Romana

                                                                            KO – 8.30: Krč Vili, Bergant Neža

                                                                            PR – 10.00: Novak Damir, Arh Matej

Slomškova nedelja, 27. september 2020

Dve stvari sta nam tu na zemlji izredno potrebni. To sta svetloba in hrana. V hrano prejemamo tvoje telo. Tvoja beseda, o Gospod, je luč na moji poti. Od te luči se vname mnogo src, iz katerih izhaja svetloba in toplota in novo življenje. Tako se pretaka iz tega čudovitega zakramenta skozi krščanska srca vedno znova novo življenje. In vsak vernik lahko po vsakem svetem obhajilu s svetim Pavlom reče: »Sedaj živim, toda ne sam, temveč Kristus živi v meni.« Radostno lahko vsaka duša vzklika s Tomažem Kempčanom: »Biti z Jezusom je sladek raj, biti brez Jezusa je grozen pekel.« 

                                                                             Bl. Anton Martin Slomšek o ljubezni do evharistije

SVETE MAŠE IN MAŠNI NAMENI

21. september – 11. oktober 2020

ponedeljek 21. 09.Matej, evangelist, apostolPR – 19.00+ Frančiška in Anton Naglič
torek 22. 09.Mavricij, mučenecPR – 7.00+ Marica Markun, obl.
sreda 23. 09.Pij iz Pietrelcine, spovednik 20.00 srečanje za PotočeBE – 19.00+ starši Janez in Frančiška Snedec
četrtek 24. 09.Anton Martin Slomšek, škofPR – 19.00+ Šavs (Šiška 9)
petek 25. 09.Firmin, škof in mučenecPR – 19.00+ družine Buček, Gradišar, Škulj
sobota 26. 09.Kozma in Damjan, mučenca nedeljska sveta mašaPR – 19.00pokojni in živi iz družine Petek
nedelja 27. 09.26. navadna, SlomškovaPR – 7.00za župljane
KO – 8.30+ Janez Lesjak, obl.
PR – 10.00+ Jože Mali, obl. (Tupaliče) za Božji blagoslov in darove SD ob rojstnem dnevu
ponedeljek 28. 09Venčeslav, mučenec 20.00 starši birmancevPR – 19.00+ Avgust Zver, obl. + Miro Roblek, 7. dan
torek 29.09.Nadangeli: MI, GA, RA.PR – 7.00+ zlatomašnik Franc Rozman, obl.
sreda 30. 09.Hieronim, cerk. učiteljBE – 19.00+ Rehberger in Lukanc
četrtek 01. 10.Terezija Deteta Jezusa, devicaPR – 19.00+ družina Žumer + Marinka Logar, 30. dan
petek 02. 10.Angeli varuhi prvi petek obisk bolnikovPR – 19.00+ Marta Sekné + Zdenka Cuderman, 30. dan
sobota 03.10.Kandida, mučenka nedeljska sveta mašaPR – 19.00+ Janez Pernuš, 1. obl.
nedelja 04. 10.27. nav., rožnovenska Tupaliče: žegnanje-ofer za Klemenovo cerkev, blagoslov PR – 7.00za župljane
KO – 8.30+ Ana Štular, 30. dan
TU – 10.00za sosesko sv. Klemena
ponedeljek 05 10.Favstina Kowalska, redovn.TU – 19.00+ Mekuč in Valančič
torek 06. 10.Bruno, redovnikPR – 7.00za duševno in telesno zdravje
sreda 07. 10.Rožnovenska Mati BožjaPR – 19.00+ Stane Bohinec
četrtek 08. 10.Tajda, spokornica 19.45 starši novokrščencevPR – 19.00+ Miran Podpeskar in Franc Globočnik
petek 09. 10.Dionizij, škof in mučenec 10.00 DOM sveta mašaPR – 19.00+ Ivana Fortun, 1. obl.
sobota 10. 10.Danilo, škof nedeljska sveta maša PR – 19.00+ Marija Zaplotnik
nedelja 11. 10.28. navadna nedelja namenska nabirka – ofer – zvonovi krščevanjePR – 7.00za župljane
KO – 8.30+ Franc in Miro Štular
PR – 10.00+ Jernej Gortnar (rojstni dan)

Dobra dela:

– V duhovni blagor + Marinke Logar so darovali: sosedje za 8 svetih maš.

– V duhovni blagor  + Ane Štular so darovali: hčerke za 4 svete maše, Nada in Tomaž za sveto mašo, vnukinja Marta z družino za 3 svete maše, Kokrške pevke za sveto mašo. Bog povrni!

ŽUPNIJA PREDDVOR

Dvorski trg 9

4205 Preddvor

GSM:             041 739 986

e-pošta: zupnija.preddvor@rkc.si                                                                                                                                                                                                                                   

ŽUPNIJSKA PISARNA:

– v ponedeljek 17.00 – 18.00,

– v četrtek in petek 17.45 – 18.15!

Ob nedeljah in praznikih uradnih ur ni!

TRR Preddvor: SI56 191705014167 669

TRR  Župnijska Karitas Preddvor:

SI56 191705014180 085

odgovoren: Pavel Okoliš, župnik;      tisk: Župnija Preddvor