Oznanila Župnija Preddvor

Oznanila 16. – 22. november 2020

33. navadna – nedelja

SVETE MAŠE IN MAŠNI NAMENI

16. – 22. november 2020

ponedeljek 16. 11.Marjeta Škotska, kraljicaPR – 18.00+ Frančiška Tičar, 1. obl. (Nova vas)
torek 17. 11.Elizabeta Ogrska, redovnicaPR – 7.00+ Udamovčevi (Zg. Bela)
sreda 18. 11.Posvetitev bazilik sv. Petra in sv. PavlaPR – 18.00+ Brešar in Rozman
četrtek 19.11.Matilda, mistikinjaPR – 18.00+ starši in brat Gregorc
petek 20.11.Edmund, kraljPR – 18.00+ Jožefa Strniša, 3. obl.
sobota 21.11.Darovanje Device MarijePR – 18.00+ Alojzija Ribnikar, obl.
nedelja 22 11.KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA Cecilija, zavetnica cerkvene glasbePR – 7.00za župljane
PR – 8.30+ Franci in Franc Povšnar
PR – 10.00+ Janez in Alojzij Rebol

ZAHVALA:                                                                 

 • Katehistinjam za novo obliko posredovanja verskih vsebin otrokom;
 • veroučencem in njihovim staršem za sodelovanje pri novi obliki verouka, ko del časa v tednu skupaj posvetite tudi verski vzgoji;
 • vsem, ki z dobrohotnostjo sprejemate omejitve za zajezitev epidemije, prejemate sveto obhajilo in radi za trenutek počastite Jezusa v najsvetejšem zakramentu.

Bog povrni!

TA TEDEN – od 15. do 22. novembra 2020

 • Duhovnik obhaja svete maše brez navzočnosti vernikov v času, kot je oznanjeno, župnijska cerkev se vsakodnevno odpira za prejem svetega obhajila in osebno molitev, pa tudi za sveto spoved.
 • Čas uradnih ur: v ponedeljek, četrtek in petek od 16.30 do 17.30 v pisarni.
 • Otroci ostajajo doma in kakor sprejemajo šolske vsebine preko računalnika, tako jim kateheti preko staršev posredujemo na dom napotke, katero snov preberejo, se o njej s starši pogovorijo in naredijo domačo nalogo. Zlasti otrokom v prvi triadi je pomoč staršev odločilna. Zato se vam, dragi starši, za vašo zavzetost iskreno zahvaljujem. Verjamem, da vam bo dobri Bog ta vaš poduk bogato na svoj način povrnil! Hvala za to odprtost!

nedelja (15. november), 33. navadna

 • Svete maše vse v Preddvoru po običajnem redu brez navzočnosti vernikov; ob 7.00, 8.30 in 10.00.
 • Cerkev odprta od 11.00 do 12.00, ko lahko prejmete sveto obhajilo in primerno kratko počastite Jezusa pri odprtem tabernaklju.
 • Zadaj cerkve lahko v nabiralnik – košaro darujete za župnijske namene. Hvala!

ponedeljek – sobota

 • Župnijska cerkev odprta od 18.30 do 19.00 (razen v torek od 7.30 do 7.40) za posamičen prejem svetega obhajila in kratko češčenje.

nedelja (22. november), 34. navadna, KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA

 • Svete maše po običajnem redu, ki jih duhovnik opravi sam.
 • V času med 11.00 in 12.00 odprta cerkev za prejem svetega obhajila in krajšo molitev.
 • Zadnji dan cerkvenega leta. Končuje se leto A.
 • Cerkev slavi god svete Cecilije, zavetnice cerkvene glasbe. Našim pevcem, organistkam in zborovodjem iskrene čestitke! V vsesplošnem zapiranju človeških dejavnosti, ki ga povzroča epidemija, se zavedamo blagodejno moč petja na človekovo duševnost in splošno počutje. Prepevanje cerkvenih pesmi še kako človeka poživlja! Ko upamo na čimprejšnjo odprtost naših cerkva, se v mislih že zahvaljujemo tudi vam, ki s petjem prispevate k ubranosti svetega bogoslužja.

Svete maše lahko redno spremljamo po TV in Radiu. Držimo se navodil vlade, priporočajmo se sv. Roku, in ostanimo zdravi!

VEROUK NA DALJAVO – PO RAZREDIH

Navodila številka 2

za teden od 16. do 22. novembra 2020

1. razred:

Veroučenci prvih razredov naj v prihodnjem tednu skupaj s starši predelajo:

lekcija 6: ANGEL VARUH – strani 19-21 (pobarvajo sličice na straneh 20,21), se s pomočjo sličic naučijo molitev Sveti angel

– D.N. – Iz dodatnih listov (Dodatni list 2) izrežejo stran z molitvijo Sveti angel, jo prilepijo na tršo podlago. Molitev na listu obesijo na steno/omaro v svoji sobi in jo vsak večer zmolijo skupaj s starši. 

2. razred:

V tem tednu otroci 2. razreda ob pomoči staršev preberite 9. lekcijo: Srečanje ob mizi, stran 20 in 21.

Domača naloga je na 21. strani, označena je s sliko hišice.           

3. razred:

Skupaj s starši preberite 7. lekcijo (Kesam se), strani: 28 -31; Greh vedno povzroči trpljenje in zlo, rešitev prinese kesanje (drugi prst na roki, ki je potreben za dobro spoved); zgodba o farizeju (se hvali) in cestninarju (prosi usmiljenja), ko molita v templju (starši otroku preberite v Svetem pismu nove zaveze Lukov evangelij, 18. poglavje, od 10 do 14 vrstice in izpolnite manjkajoče besede v zgodbi). Po svojem obnašanju sem lahko podoben bolj farizeju (uveljavljam sebe) ali cestninarju (upoštevan druge).

Domača naloga: DZ na strani 30 in 31; napravim izkaznico z molitvijo KESANJE (čez teden jo ponavljam) in večkrat preberem spovedni obrazec (kako potek sveta spoved).

4. razred:

Preberite 7. lekcijo (Izhod iz sužnosti v svobodo), strani: 29 -33; V dogajanju med Mojzesom in faraonom vidimo, kako je Bog konkretno reševal Izraelce. Po zadnji od desetih nadlog, ko so umrli egiptovski prvorojenci, so lahko zapustili Egipt. Odšli so tja, kamor je Bog hotel: skozi nevarnosti puščave v obljubljeno deželo. Ta izhod iz Egipta je največji dogodek za Izraelce. Velika noč. Za kristjane je najpomembnejše Jezusovo vstajenje; Jezus nas je rešil greha, duhovnega suženjstva. Zato je velika noč največji krščanski praznik.

Domača naloga. DZ na straneh 24 -26; na strani 26 izberi eno: a). ali b) ali c).

5. razred:

Veroučenci pozorno preberete lekcijo 4 v učbeniku (Cerkev je znamenje odrešenja) in rešite naloge v delovnem zvezku, na straneh 18 in 20.

6. razred:

Veroučenci si najprej preberete uvod v Savlovo zgodbo, ki jo katehistinja pošlje na poštne naslove staršev. Nato si preberete besedilo v rumenem polju v učbeniku na strani 41, 42. Za konec v delovnem zvezku rešite nalogo 1 na strani 31 in nalogo na strani 33 (odgovori na vprašanja).

7. razred:

Povabite starše in skupaj preberite 7. lekcijo (Bog je ustvaril človeka; moškega in žensko), strani: 44 – 47; V odraščanju se človek čudi sebi in opaža spremembe. Moški in ženske se med seboj ne razlikujemo samo telesno, ampak tudi po ravnanju in čutenju. Tudi Sveto pismo govori o razlikah med moškimi in ženskami.

Domača naloga. DZ na straneh: 26 – 28 po izbiri od I. do III. in Odgovori na vprašanja (1-4) na strani 28. Starši imate enkratno priložnost, da se s pomočjo naloge o vprašanjih odraščanja pogovorite s svojim mladostnikom.

8. in 9. razred (birmanci):

Birmanci najprej kot molitev preberete odlomka iz Svetega pisma NZ: Mt 6,19 – 21 in Mt 5,1 – – 12a (odnos do materialnih dobrin, Jezusovi Blagri: nova logika), nato v učbeniku 13. lekcijo od strani 72 do 73 (sedma, deseta in osma zapoved).

Domača naloga: učbenik: na strani 74, vprašanja: od 7 do 10, pod črto številka 4: Iz črne kronike izberi primer poškodovanja tuje lastnine … članek nalepi v zvezek in komentiraj, kako se storilec lahko poboljša, popravi škodo …

KOKRA: 1., 2. in 3. razred:

Starši z veroučenci skupaj preberite 7.lekcijo na strani 16 in 17, ter naredite domačo nalogo. Ponovite oziroma se učite tudi Oče naš in Zdravo Marijo ( na zadnji strani knjige).

KOKRA: 4. in 5. razred:

Preberite skupaj 4. lekcijo v knjigi, od strani 19 – 22.

Domača naloga: v delovnem zvezku od strani 18 – 21 in ponovite molitve Oče naš in Zdrava Marija ter O Jezus blagoslovi me, da se bodo bolje utrdile. V knjigi so na strani 129, pod številko 2, 3 in 8.