Oznanila Župnija Preddvor

Oznanila 23. – 29 november 2020

34. navadna – KRISTUS KRALJ VESELJSTVA

SVETE MAŠE IN MAŠNI NAMENI

23. – 29. november 2020

ponedeljek 23. 11.Klemen I., papež Teden KaritasPR – 18.00v čast sv. Klemenu
torek 24. 11.Andrej in drugi vietnamski mučenciPR – 7.00+ Frančiška Cvetkovič
sreda 25. 11.Katarina Aleksandrijska, devica        Klic dobrote 2020PR – 18.00+ Andrej in Uršula Gregorc
četrtek 26.11.Valerijan Oglejski, škofPR – 18.00+ Klavdij Keržan in Antonija Polajnar
petek 27.11.Modest in Virgil, škofaPR – 18.00+ Štumbarjevi
sobota 28.11.Katarina Labouré, vidkinjaPR – 18.00+ Sonja Špehar
nedelja 29. 11.1. adventna, nedelja KaritasPR – 7.00Za župljane
PR – 8.30+ Rekar
PR – 10.00+ Klemen Šavs, obl.

ZAHVALA:                                                                 

 • g. Jožetu, g. Franciju in g. Lovru za dobro opravljeno delo v sadovnjaku;
 • vsem, ki z razumevanjem sprejemate omejitve za zajezitev epidemije, prejemate sveto obhajilo in radi za trenutek počastite Jezusa v najsvetejšem zakramentu.

Bog povrni!

TA TEDEN – od 22. do 29. novembra 2020

 • Duhovnik obhaja svete maše brez navzočnosti vernikov v času, kot je oznanjeno, župnijska cerkev se vsakodnevno odpira za prejem svetega obhajila in osebno molitev, pa tudi za sveto spoved.
 • Čas uradnih ur: v ponedeljek, četrtek in petek od 16.30 do 17.30 v pisarni.
 • Spodbujamo otroke, da ob starših redno preberejo učno tvarino in naredijo nalogo za tekoči teden. Hvaležni smo staršem za njihovo neprecenljivo sodelovanje.
 • Teden pred nami nazivamo Teden Karitas, teden, ko nam je še posebej blizu beseda dobrota. Oglejmo si sredin Klic dobrote na TV Slovenija, ko v času koncerta od 20.05 naprej po svojih močeh lahko tudi mi pomagamo slovenskim družinam v stiski.

nedelja (22. november), 34. navadna, KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA

 • Svete maše v Preddvoru po običajnem redu brez navzočnosti vernikov; ob 7.00, 8.30 in 10.00.
 • Cerkev odprta od 11.00 do 12.00, ko lahko prejmete sveto obhajilo in primerno kratko počastite Jezusa pri odprtem tabernaklju.
 • Zadaj cerkve lahko v nabiralnik – košaro darujete za župnijske namene. Hvala!
 • God svete Cecilije, zavetnice cerkvene glasbe. Vsem, ki skrbite za lepo cerkveno petje, čestitke in iskrena zahvala!

ponedeljek – sobota

 • Župnijska cerkev odprta od 18.30 do 19.00 (razen v torek od 7.30 do 7.40) za posamičen prejem svetega obhajila in kratko češčenje.

sreda

 • Klic dobrote. Večerni prenos koncerta ob 20.00 na TV Slovenija. Priložnost darovanja za dobrodelne namene Karitas.

nedelja (29. november), 1. adventna, nedelja KARITAS

 • Svete maše po običajnem redu, ki jih duhovnik opravi sam.
 • V času med 11.00 in 12.00 odprta cerkev za prejem svetega obhajila in krajšo molitev.
 • Začetek novega cerkvenega leta, leta B.
 • Ob 10.00 na TV Slovenija prenos svete maše iz mariborske stolnice. Maševal bo mariborski nadškof in predsednik Slovenske Karitas Alojzij Cvikl.

Svete maše lahko redno spremljamo po TV in Radiu. Držimo se navodil vlade, priporočajmo se sv. Roku, in ostanimo zdravi!

VEROUK NA DALJAVO – PO RAZREDIH

Navodila številka 3

za teden od 23. do 29. novembra 2020

1. razred:

Veroučenci naj v prihodnjem tednu skupaj s starši predelajo:

Lekcija 7 – str. 22 – 24 – Nebesa so resnična – skupaj obudijo spomin na prednike, ponovijo, kateri praznik smo v začetku meseca praznovali in se pogovarjajo o smrti; obnovijo, kako se vedejo na pokopališču in se, v kolikor je mogoče, odpravijo do groba svojih rajnih oz. do pokopališča. Pogovarjajo se o nebesih in dobrih delih. Otroci spoznajo, da je smrt neizbežna, nebesa pa so resnična in možnost osebne odločitve za Boga.

D.N. – DZ/23 okrasijo grob z rožami in svečami; DZ/24 v labirintu poiščejo pot do nebes.

2. razred:

Veroučenci ob pomoči staršev preberejo 12. lekcijo: Angel obišče Marijo, stran 26 in 27. Naloga je na 27. strani zgoraj, označena je s sliko modre barvice (Nariši adventni venec s štirimi vijoličnimi svečami.)

Če otroci želijo, lahko odgovorijo oz. izrežejo odgovore na tri vprašanja na strani 27, ki jih najdejo na dodatnih listih, ki so priloga delovnemu zvezku. Starše pa povabim, da si preberejo kratko misel za starše, ki je označena s sliko moža in žene oz. starša (čisto na koncu 27. strani).

3. razred:

Skupaj s starši preberite 8. lekcijo (Držal bom obljubo), strani: 32 -35. Človek vedno znova ugotovi, da je dobro biti dober človek. Tako kot Jakob v uvodni zgodbi se trudi, pa se velikokrat tudi ponesreči. Važno se je truditi vsak dan znova! Trden sklep pomaga spreminjati naše srce. Predno gremo k sveti spovedi tudi v sebi obudimo trden sklep, da ne bomo več grešili. Po preroku Ezekijelu nam Bog zagotavlja, da nam bo dal meseno – čuteče srce, tako, ki je podobno Jezusovemu, ki je »dobrote in ljubezni polno«.

Domača naloga: DZ na strani 34; slaba dejanja v krogih spremeni v dobra, dodaj še svoj primer. Skupaj s starši se na kratko pogovori, kako nas ima Jezus rad.

4. razred:

Preberite 8. lekcijo (Bog sklene zavezo s svojim ljudstvom), strani: 34 -37. Za varno počutje skrbijo sprejeta pravila, po katerih se vsi ravnamo; obnašanje v prometu, pri igri, v družini itd. Ko je Mojzes izraelsko ljudstvo privedel v puščavi pod goro Horeb, jim je Bog dal deset zapovedi z obljubo, da bo on sam skrbel zanje in jim bo dobro, če se bodo po njih ravnali. Sprejeli so Božjo ponudbo. Bog je z njimi sklenil prijateljstvo, ki mu pravimo ZAVEZA. To prijateljstvo z Izraelci imenujemo STARA ZAVEZA. Po Jezusu je Bog sklenil z nami novo prijateljstvo, ki ga imenujemo NOVA ZAVEZA. Deset zapovedi, ki jih je Bog dal Izraelcem so veljavne za vse čase in se po njih tudi mi ravnamo.

Domača naloga. DZ na straneh 27 -29; na strani 29: a)neobvezna  b)obvezna.

5. razred:

Preberi priliko o trti in mladiki (lekcija 5), v delovnem zvezku reši nalogo na strani 27, vsak razmisli tudi, kako si ti povezan z Jezusom.

6. razred:

Preberite si zgodbo o boju med Davidom in Goljatom v vašem učbeniku na straneh 44, 45 in 46. Opišite (lahko nekam v delovni zvezek) situacijo iz vašega življenja, ko vam je bilo težko, vas je bilo strah in ste zaupali v Boga, ga prosili za pomoč. 

7. razred:

Tudi tokrat povabi starše in skupaj preberite 8. lekcijo (Spolnost je del stvarjenja in človekovega življenja), strani: 48 – 52. Fantje se zanimajo za dekleta in dekleta za fante. Moškega privlači ženska narava in žensko moška. Med njima se rojeva ljubezen, ki se začne z zaljubljenostjo. Bog nas je ustvaril kot spolna bitja. Spolnost je Božji dar, ki ni sama sebi namen, ampak je lepa in ovrednotena v ljubezni. Vsak mladostnik se vzgaja v ljubezni. Če hoče odrasti v zrelega človeka, ki resnično ljubi, nujno upošteva in se ravna  po pravilih.

Domača naloga. DZ na straneh: 29 – 31 po izbiri od I. do III. in Odgovori na vprašanja (1-4) na strani 31. Še dodatna priložnost, da se starši s pomočjo naloge pogovorite s svojim mladostnikom o ljubezni in spolnosti. Kot dobra pomoč: Pravila za vzgojo v ljubezni (Knjiga na strani 51).

8. in 9. razred (birmanci):

Birmanci najprej kot molitev preberete odlomek iz Svetega pisma NZ: 1Pt 2,9 – 17 (Peter poudari dostojanstvo, ki smo ga prejeli kristjani in naj v skladu s tem darom živimo), nato v učbeniku 14. lekcijo od strani 75 do 81 (Zakramenti; na splošno in sv. krst, sv. zakon, sv. mašniško posvečenje).

Domača naloga: učbenik: na strani 81, vprašanja: od 1 do 10, pod črto številka 3: Napiši datum in kraj svojega krsta, svoje krstne botre in krstitelja. Pomoč: starši, potrdilo o krstu).