Oznanila Župnija Preddvor

Oznanila 30. november – 6 december 2020

1. adventna nedelja

SVETE MAŠE IN MAŠNI NAMENI

30. november – 6. december 2020

ponedeljek 30. 11.Andrej, apostolPR – 18.00+ Andrej st. in ml. Jerič, obl.
torek 01. 12.Edmund Campion, mučenecPR – 7.00+ Manca Šenk, obl.
sreda 02. 12.Bibijana, mučenkaPR – 18.00+ Ivan in Elizabeta Serpan + Andrej Kozelj, 7. dan
četrtek 03.12.Frančišek Ksaver, duhovnikPR – 18.00+ starši in Andreja Križaj  (Pungart 3)
petek 04.12.Janez Damaščan, duhovnik obisk bolnikov po domovihPR – 18.00+ Harižovi iz Možjance
sobota 05.12.Krispina (Pina), mučenkaPR – 18.00+ v čast sv. Nikolaju (Možjanca)
nedelja 06.122. adventna nedeljaPR – 7.00za župljane
Pr – 8.30za zdravje
PR – 10.00+ Mina Hrestak in Zlata Bauman

ZAHVALA:                                                                 

 • vsem, ki ste se odzvali na prošnjo Slovenske Karitas in darovali za naše družine v stiski;
 • vsem, ki navkljub omejitvam ohranjate odnos z Bogom v molitvi in dobrih delih, prejemate sveto obhajilo in radi za trenutek počastite Jezusa v najsvetejšem zakramentu.

Bog povrni!

TA TEDEN – od 29. novembra do 6. decembra 2020

 • Še naprej duhovniki obhajamo svete maše brez navzočnosti vernikov, v Preddvoru kot je oznanjeno, župnijska cerkev se vsakodnevno odpira za prejem svetega obhajila in osebno molitev, pa tudi za sveto spoved.
 • Čas uradnih ur: v ponedeljek, četrtek in petek od 16.30 do 17.30 v pisarni.
 • V župnišču so na voljo Marijanski koledarji (2.50 €) ter oglje in kadilo (2€).
 • Veroučenci preko staršev dobivajo tedensko navodilo, katero snov preberejo in domačo nalogo. Hvala za vztrajnost!
 • Začeli smo adventni čas, ki je čas priprave na božič. Ob adventnem vencu vsak dan zmolimo desetko veselega dela rožnega venca, zapojmo adventno pesem in iz Adventnega koledarja preberimo besedilo za tisti dan. »Tukaj sem, pošlji mene!« je naslov zgodbe, ki pripoveduje o življenju našega zdravnika dr. Janeza Janeža, misijonarja med Kitajci.

nedelja (29. november), 1. adventna, nedelja KARITAS

 • Svete maše v Preddvoru po običajnem redu brez navzočnosti vernikov; ob 7.00, 8.30 in 10.00.
 • Cerkev odprta od 11.00 do 12.00, ko lahko prejmete sveto obhajilo in primerno kratko počastite Jezusa pri odprtem tabernaklju.
 • Zadaj cerkve lahko v nabiralnik – košaro tokrat darujete za namene Karitas. Hvala!
 • Adventni koledar 2020, kot pomoč v pripravi družine na božič lahko vzamete zadaj cerkve ali v času uradnih ur v župnišču.
 • Ob 10.00 na TV Slovenija prenos svete maše iz mariborske stolnice. Maševal bo mariborski nadškof in predsednik Slovenske Karitas Alojzij Cvikl.

ponedeljek – sobota

 • Župnijska cerkev odprta od 18.30 do 19.00 (razen v torek od 7.30 do 7.40) za posamičen prejem svetega obhajila in kratko češčenje. Za sveto spoved se najavite po telefonu.

petek, prvi v mesecu

 • V dopoldanskem času obiskovanje bolnikov po domovih.

nedelja (6. december), 2. adventna

 • Svete maše po običajnem redu, ki jih duhovnik opravi sam.
 • V času med 11.00 in 12.00 odprta cerkev za prejem svetega obhajila in krajšo molitev.
 • Goduje sv. Nikolaj, škof, veliki zavetnik in dobrotnik otrok. Dobri škof, prosim te, predvsem prinesi vsem trdnega zdravja in veliko potrpežljivosti.

Blagoslovljen adventni čas! Svete maše lahko redno spremljamo po TV in Radiu. Držimo se navodil vlade, priporočajmo se sv. Roku, in ostanimo zdravi!

VEROUK NA DALJAVO – PO RAZREDIH

Navodila številka 4

za teden od 30. novembra do 6. decembra 2020

1. razred:

Veroučenci prvih razredov, v prihodnjem tednu ob pomoči staršev predelate:

lekcija 10 (srani 31 – 32) Adventni čas – pogovorite se o tem, kaj je advent in koliko časa traja, skupaj naredite adventni venček in ob njem ob večerih molite. Naredite tudi nalogo na strani 32 in na dodatnem listu 4 dopolnite adventni venec.

2. razred:

Prihodnji teden veroučenci 2. razreda ob pomoči staršev preberete 10. lekcijo: Bodi dober, stran 22 in 23.

Naloga je na 23. strani zgoraj, označena je s sliko modre barvice (dokončate stavek: Jaz lahko pomagam…).Odgovorite oz. izrecite na dve vprašanji na strani 23, ki ju najdete na dodatnih listih, ki so priloga delovnemu zvezku. Starši povabljeni, da si preberete kratko misel za starše, ki je označena s sliko moža in žene oz. starša (čisto na koncu 23. strani).

3. razred:

Skupaj s starši preberite 9. lekcijo (Nov začetek), strani: 36 -39. Najprej odlomek iz evangelija po Luku. V mestu Jeriha je bival bogat, a grešen človek, ki je splezal na smokvo, da bi videl Jezusa. Ko ga je Jezus ogovoril, se je njegovo življenje v hipu spremenilo. Zavedal se je, da ne more biti ob Jezusu, ne da bi popravil storjeno krivico do ljudi. Tako se srečamo s petim prstom na naši roki (stran 23), POKORA. Pri sveti spovedi dobim za pokoro, da naredim dobro delo, za koga molim, se čemu odpovem. S tem dejanjem pokažem sebi in Jezusu, da sem nov človek in nekaj naredim v to smer moje spremembe.

Domača naloga: DZ na strani 37 v vodoravni smeri izpolni križanko, na strani 38 pobarvaj Zaheja na drevesu, na strani 39 nariši ali napiši, kako ti uspeš popraviti storjeno škodo.

4. razred:

Preberite 9. lekcijo (Pot v obljubljeno deželo), strani: 39 – 40. Izraelci so z Bogom sklenili prijateljstvo (zavezo), a ker Mojzesa ni in ni bilo z bližnje gore (Bog ga je povabil k sebi, da bi ljudstvu dal zapovedi zapisane na kamniti tabli), so si naredili zlato tele in ga častili kot Boga.

Ko so prosili odpuščanja, jim je Bog greh odpustil, potem pa jih je vodil po puščavi 40 let. Po mnogih preizkušnjah so se približali obljubljeni deželi. Mi hodimo skozi življenje in se srečujemo z vsem lepim, pa tudi z raznimi preizkušnjami in skušnjavami. Cilj našega življenja je to, da pridemo v nebesa, ki so nekakšna obljubljena dežela. Da bi varno prispeli na ta cilj, nas v življenju spremlja Jezus. Blaženi Anton Martin Slomšek je lepo zapisal v pesmi: »V nebesih sem doma…«.

Domača naloga. DZ na straneh 30 -32, na strani 32: a) ali  b).

5. razred:

1.V učbeniku preberite strani 40 do 43, kjer opisuje pomen in razlago adventnega časa.

V delovnem zvezku na strani 44 in 45 imate navodila za izdelavo adventnega venčka. Če imate čas in voljo, venček sami izdelajte. Venček narišite v za to namenjen prostor v delovnem zvezku (str.45).

2.Ponovite ali pa se naučite molitev: Angel Gospodov (učbenik stran 130/14). Zmolite jo vsak večer.

6. razred:

Veroučenci preberete v Svetem pismu odlomek iz Lukovega evangelija, in sicer prvo poglavje od vrstice 26 do 39. Nato napišete zahvalno pismo svoji materi v delovnem zvezku na strani 46.

7. razred:

Preberite 9. lekcijo (Sveto pismo – knjiga vseh knjig), strani: 54 – 59. Začenjamo novo tematiko, ki govori o Božjem razodetju. Bog nam je najbolj spregovoril in se razodel po svoji besedi (odkrivamo ga tudi v stvarstvu in po vesti). Zapisana je v Svetem pismu, ki se deli na Staro zavezo (SZ) in Novo zavezo (NZ). Vseh knjig je 72 (Biblia –knjige), 45 Stara zaveza, nastale so pred Jezusovim rojstvom, 27 Nova zaveza, govorijo o Jezusu in življenju prvih kristjanov. Bog skozi zgodovino ni pisal sam, ampak je navdihnil določene ljudi, da so zapisali tisto, kar je On hotel in na način tedanjega razumevanja ljudi. Ker je Sveto pismo najbolj prevedena in razširjena knjiga na svetu, ji pravimo knjiga vseh knjig. Beremo jo s premislekom in zbrano, da tudi nas oblikuje in usmerja.

Domača naloga. DZ na straneh: 34 – 37. Vzemi v roke Sveto pismo (celotno, brez slik), na začetku boš našel seznam knjig s kraticami, vse vpiši v kvadratke (v celoti na straneh 34 in 35!), na strani 36 izberi en odlomek in odgovori na vprašanje, ter na strani 37 od 1 do 7.

8. in 9. razred (birmanci):

V molitvenem duhu preberete odlomek iz Svetega pisma NZ: Jak 5,12 – 18 (Jakob govori o prisegi, o bolniškem maziljenju in o moči molitve), nato v učbeniku 15. lekcijo od strani 82 do 85 (zakramenta, po katerem Jezus danes ozdravlja duhovne in telesne bolezni: sveta spoved imenovan tudi sveta pokora ali zakrament sprave in sveto bolniško maziljenje).

Domača naloga: učbenik: na strani 85, vprašanja: od 1 do 8, pod črto številka 1: Preberi Mt 9,1-8 in napiši, kaj je Jezus rekel hromemu (človek je bil bolan tako duhovno kot telesno, Jezus ga v celoti ozdravi).

Kokra: 1.,2. in 3. razred:

Preberite skupaj s starši 12.lekcijo Angel obišče Marijo, stran 26 in naredite DN na strani 27.

Kokra: 4. in 5. razred:

Preberite lekcijo Adventni čas v knjigi na straneh od 40 – 43 in naredite DN v delovnem zvezku na straneh od 44 – 47.