Oznanila Župnija Preddvor

Oznanila 7. – 13. december 2020

2. adventna nedelja

SVETE MAŠE IN MAŠNI NAMENI

7. – 13. december 2020

ponedeljek 07. 12.Ambrož, škof in cerk. učiteljPR – 18.00+ Franc Roblek + Zinka Jenko, 30. dan
torek 08. 12.Brezmadežno spočetje D. M. slovesni praznikPR – 7.00+ Katarina Kepic, 30. dan
sreda 09. 12.Valerija, mučenkaPR – 18.00+ Metod in Ivanka Potočnik
četrtek 10.12.Loretska Mati BožjaPR – 18.00za nove duhovne poklice (Možjanca)
petek 11.12.Damaz I., papežPR – 18.00+ Ribnikar in Draksler
sobota 12.12.Finian, opatPR – 18.00+ v čast sv. Nikolaju (Mače)
nedelja 13.123. adventna nedeljaPR – 7.00za župljane
PR – 8.30+ Janez Končan
PR – 10.00+ Janez in Frančiška Šenk

ZAHVALA:                                                                 

 • ga. Tini in ga. Marjeti za lično adventno okrasitev oltarja in postavitev adventnih prtov;
 • vsem, ki ste ob nedelji Karitas darovali za družine v stiski (507,30 eur);
 • vsem, ki ste po pošti, na TRR računu župnije in osebno darovali za cerkev (obnovo zvonov);
 • vsem za prijazno skrb do mene, svojega duhovnika;
 • vsem, ki tudi letos z odprtim srcem sprejemate adventni čas kot povabilo k polnejšemu življenju z Bogom in v odprtosti do bližnjih;
 • vsem, ki željni Boga obiskujete našo cerkev, prejemate sveto obhajilo in za trenutek počastite Jezusa v najsvetejšem zakramentu.

Bog povrni!

TA TEDEN – od 6. do 13. decembra 2020

 • Še naprej duhovniki obhajamo svete maše brez navzočnosti vernikov, v Preddvoru kot je oznanjeno, župnijska cerkev se vsakodnevno odpira za prejem svetega obhajila in osebno molitev, pa tudi za sveto spoved.
 • Čas uradnih ur: v ponedeljek, četrtek in petek od 16.30 do 17.30 v pisarni.
 • V župnišču je na voljo: Pratika 2021 (6,50 €), Marijanski koledar (2.50 €), namizni koledar s spiralo (6,50 €), koledar z luknjo (5,90 €), stenski listni koledar (0,70 €), komplet kadilo in oglje (2,00 €).
 • Veroučenci še naprej preko staršev dobivajo tedensko navodilo, katero snov preberejo in domačo nalogo. Hvala, ker hočete ostati zvesti!
 • V adventu ob adventnem vencu vsak dan zmolimo desetko veselega dela rožnega venca, zapojmo adventno pesem in iz Adventnega koledarja preberimo besedilo za tisti dan.

nedelja (6. december), 2. adventna

 • Svete maše v Preddvoru po običajnem redu brez navzočnosti vernikov; ob 7.00, 8.30 in 10.00.
 • Cerkev odprta od 11.00 do 12.00, ko lahko prejmete sveto obhajilo in primerno kratko počastite Jezusa pri odprtem tabernaklju.
 • Zadaj cerkve lahko v nabiralnik – košaro darujete za cerkvene namene. Bog povrni!
 • Adventni koledar 2020, kot pomoč v pripravi družine na božič še vedno na voljo zadaj cerkve in v času uradnih ur v župnišču.

ponedeljek – sobota

 • Župnijska cerkev odprta od 18.30 do 19.00 (razen v torek od 7.30 do 7.40) za posamičen prejem svetega obhajila in kratko češčenje. Za sveto spoved se najavite po telefonu.

torek, Brezmadežno spočetje Device Marije

 • Praznik nas spominja, da je bila Marija obvarovana izvirnega greha, ker je bila izbrana, da rodi Jezusa, Božjega Sina. Priporočimo sebe in svoje bližnje njenemu varstvu, da ostajamo čisti Božji otroci.

nedelja (13. december), 3. adventna

 • Svete maše po običajnem redu, ki jih duhovnik opravi sam.
 • V času med 11.00 in 12.00 odprta cerkev za prejem svetega obhajila in krajšo molitev.
 • Goduje sv. Lucija, devica in mučenka.

Blagoslovljen adventni čas! Svete maše lahko redno spremljamo po TV in Radiu. Držimo se navodil vlade, priporočajmo se sv. Roku, in ostanimo zdravi!

VEROUK NA DALJAVO – PO RAZREDIH

Navodila številka 5

za teden od 7. do 13. decembra 2020

1. razred:

Veroučenci prvih razredov v prihodnjem tednu ob pomoči staršev predelajte:

lekcija 9 ( Sveti Nikolaj – Miklavž – DZ/28 – 30) – pogovorite se o Miklavžu in njegovem spremstvu, otroci naj svoja darila (sladkarije) tudi delijo z bratci in sestricami

– naloga – otroci rešijo strani 29, 30.

2. razred:

Prihodnji teden veroučenci 2. razreda ob pomoči staršev preberete 13. lekcijo: Sveti Jožef, stran 28 in 29.

Naloga je na 29. strani zgoraj, označena je s sliko hišice (pobarvaj risbo svete Družine).Odgovorite oz. izrežete odgovora na dve vprašanji na strani 29, ki ju najdete na dodatnih listih, ki so priloga delovnemu zvezku. Starši povabljeni, da si preberete kratko misel za starše, ki je označena s sliko moža in žene oz. starša (čisto na koncu 29. strani).

3. razred:

Skupaj s starši se zaustavite pri 10. lekciji (Čakam te), strani: 40 – 45. Prišli smo do trenutka, ko mi Jezus pri sveti spovedi očisti srce in izbriše vse moje grehe. To se običajno zgodi v prostoru v cerkvi, ki mu pravimo spovednica. Jezus nas tu čaka, da kot novi ljudje lahko na novo zaživimo. Jezus je iz ljubezni namesto nas trpel, se daroval na križu (prebodena dlan). Po duhovnikovi molitvi mi odpusti grehe.

Domača naloga: DZ na strani 41 nariši spovednico (nekatere so bile predstavljene na tabli, s trojimi vrati je bila najbolj podobna tisti v naši cerkvi), od strani 42 do 45 poskušaj rešiti vseh 9. Pomoč: sodelovanje staršev, naloge preteklih lekcij.

4. razred:

Preberite 10. lekcijo (Sveto pismo je knjiga zaveze), strani: 41 – 44. Ko je Mojzes med bivanjem na gori Horeb dobil zapisane zapovedi na dveh kamnitih tablah, mu je Bog tudi naročil, kako naj naredi skrinjo zaveze, kamor bo dal kamniti tabli, poučil ga je, kako naj naredi shodni šotor in vse priprave za daritev Bogu. Skrinja zaveze je bila znamenje, da je Bog vedno z njimi. Kralj Salomon je dal narediti mogočni tempelj, v katerega so na poseben prostor postavili skrinjo zaveze s kamnitimi tablami.

Bog ni samo bival med Izraelci, ampak jim je tudi govoril. Izbral je določene ljudi, jih navdihnil, da so zapisali to, kar je on hotel. Tako so skozi zgodovino nastale Svetopisemske knjige, ki jim pravimo Biblija (grško: knjige) ali Sveto pismo. Tem, ki so nastale pred Jezusovim rojstvom, pravimo Sveto pismo stare zaveze, po Kristusovim rojstvom pa Sveto pismo nove zaveze. Vseh knjig Svetega pisma je 72. Bog tudi danes biva med nami po svoji besedi. Prebiramo jo v cerkvi pri sveti maši in sami doma. Pomembno je, da se po teh svetih besedah tudi ravnamo.

Domača naloga. DZ na straneh 33 -35, na strani 35: c).

5. razred:

Ob adventen venčku zmolite Angel Gospodov.

Razmislite, kako se boste pripravili na božič. Svoje misli, želje, dobra dela…. narišite ali napišite.

6. razred:

Ta teden si bomo pogledali Marijinega moža, Jožefa. V učbeniku na strani 59 si preberi odlomek iz Svetega pisma. Razmisli, kakšne lastnosti je imel Jožef. Nato v delovnem zvezku na strani 50 dopolni molitev in jo zvečer zmoli za svojega očeta. 

7. razred:

Preglej 10. lekcijo (Kjer je Bog, tam je sreča), strani: 54 – 59. Vsak človek želi biti srečen. Srečo iščemo različno (Marko v zabavi, Peter v sodelovanju v župniji). Tudi Izraelci v času preroka Elija (9. stoletje pred Kristusom) so bili razdvojeni. V nekem trenutku so raje izbrali Baala, mrtvega boga, da so lahko živeli po svoje in brez odgovornosti. Zavrgli pa so Jahveja, pravega Boga, ki je od njih zahteval odgovorno življenje. Prerok Elija naredi poizkus, ko se pokaže, da je pravi Bog samo tisti, ki pričakuje odgovornost, lažni bogovi pa so mrtvi in človeka pustijo praznega in nesrečnega. Pravo srečo človek najde takrat, ko spozna, da je najpomembnejše srečati se s svojim Bogom, z njim, ki je vse ustvaril. Z njim, ki je tudi oblikoval njegovo srce tako, da hrepeni po njem (molitev: Kakor hrepeni jelen …).

Domača naloga. DZ na straneh: 38 – 40. Po izbiri št. I. ali II, na strani 40 odgovori na vprašanja od 1 do 5.

8. in 9. razred (birmanci):

Zbrano preberi odlomek iz Svetega pisma NZ: 1 Kor 11,23 – 29 (Pavel Korinčane opozori na skrivnost vere, ki je postavitev Jezusove daritve-svete maše in poduk, da je do te skrivnosti potreben pravi odnos). Preglej v učbeniku 16. lekcijo od strani 86 do 90 (zakrament Jezusove navzočnosti med nami: sveta maša, po kateri Jezus hrani našo dušo). Jezus se za nas daruje, po njem živimo, pod podobo kruha ga častimo, v njem zremo v večno življenje. Zato pravimo, da je vsaka sveta maša predpodoba nebeške gostije. Potrebno je, da vsaj okvirno vemo, kako sv. maša poteka.

Domača naloga: učbenik: na strani 89-90, vprašanja: od 1 do 8, pod črto številka 3: Napiši, kateri so najpogostejši vzroki za opuščanje nedeljske svete maše.

Kokra: 1. do 5. razred:

V  nedeljo, 6. decembra, bomo vstopili v drugi adventni teden. Ob prižiganju druge svečke na adventnem vencu zmolite npr. Angelovo češčenje, desetko rožnega venca, Sveti angel.

V torek, 8.decembra, ko je praznik Marije Brezmadežne in za Kokro dan celodnevnega češčenja, se tudi z molitvijo doma Mariji in Jezusu v najsvetejšem zakramentu priporočite.

Naloga za 1, 2 in 3.razred: skupaj preberite lekcijo 10, Bodi dober, str. 22 in naredite DN na str. 23.

Naloga za 4.in 5.razred: preberite v knjigi lekcijo 9 Skrbimo za bolne in ostarele na str. 34 – 38 in naredite DN v delovnem zvezku na str. 38 – 41.