Oznanila Župnija Preddvor

Oznanila 14. – 20. december 2020

3. adventna nedelja

SVETE MAŠE IN MAŠNI NAMENI

14. – 20. december 2020

ponedeljek 14. 12.Janez od Križa, duhovnikPR – 18.00+ Ribčevi
torek 15. 12.Drinske mučenkePR – 7.00+ Frančiška Cvetkovič
sreda 16. 12.Adelajda, kraljicaPR – 18.00+ starši Urbanec
četrtek 17.12.Viviana, opatinja prvi dan božične devetdnevnicePR – 18.00+ starši Šavs in sestra Sonja
petek 18.12.Gacijan, misijonarPR – 18.00+ Matej in Anton Roblek (BA 25)
sobota 19.12.Urban V., papežPR – 18.00+ Tončka in Tomaž Štular + Frančiška Ekar, 7. dan
nedelja 20. 12.4. adventna nedelja zbiramo ovčke za jaslicePR – 7.00za župljane
PR – 8.30za duše v vicah
PR – 10.00+ Jože in Marija Jagodic

ZAHVALA:                                                                 

 • Vsem otrokom, ki se pripravljate na božič ob molitvi, verouku na domu in adventnem koledarju;
 • vsem, ki navkljub »zoprnemu« času ostajate vedri in prijazni;
 • vsem, ki željni Boga obiskujete našo cerkev, prejemate sveto obhajilo in za trenutek počastite Jezusa v najsvetejšem zakramentu.

Bog povrni!

TA TEDEN – od 14. do 20. decembra 2020

 • V obhajanju svetih maš ni sprememb, opravljajo se ob oznanjenih urah in brez navzočnosti vernikov.
 • Za sveto spoved se prej najavite, za božič bo oznanjene posebne priložnosti.
 •  Župnijska cerkev se vsakodnevno odpira za prejem svetega obhajila in osebno molitev.
 • Uradne ure: v ponedeljek, četrtek in petek od 16.30 do 17.30.
 • V župnišču je na voljo: Pratika 2021 (6,50 €), Marijanski koledar (2.50 €), namizni koledar s spiralo (6,50 €), koledar z luknjo (5,90 €), stenski listni koledar (0,70 €), komplet kadilo in oglje (2,00 €).
 • Veroučenci preko staršev dobivajo tedensko navodilo, katero snov preberejo in domačo nalogo.
 • Povabljeni, da v adventu ob adventnem vencu radi vsak dan skupaj zmolimo svoje molitve, zapojmo adventno pesem in iz Adventnega koledarja preberimo besedilo za tisti dan.
 • Božična akcija naših skavtov, izdelovalcev letošnjih župnijskih jaslic. Vabijo nas k izdelovanju ovčk. »Ovčka simbolno govori o povezanosti črede in pastirja – tako bo tudi v naših jaslicah v Preddvoru, ki jih to leto oblikujemo skavti. Te ovčke bodo del jaslic – zares naših, kot smo zares del Jezusove črede. Vaše izdelke lahko prinesete in položite v narejene jaslice v župnijski cerkvi Sv. Petra v Preddvoru, v terminih obhajila: na 4. adventno nedeljo, 20. decembra med 11.00 in 12.00, od ponedeljka do četrtka (21. – 24. decembra) med 18.30 in 19.00.« Za prilogo nam bo služila Adventna kateheza, ki vsebuje: Zgodba o mali ovčki, razmišljanje in kateheza duhovnega asistenta, navodilo za izdelavo ovčke, zgodba o mali ovčki v obliki knjigice. Hvala vsem za sodelovanje!

nedelja (13. december), 3. adventna

 • Svete maše v Preddvoru po običajnem redu brez navzočnosti vernikov; ob 7.00, 8.30 in 10.00.
 • Cerkev odprta od 11.00 do 12.00, ko lahko prejmete sveto obhajilo in primerno kratko počastite Jezusa pri odprtem tabernaklju.
 • Zadaj cerkve lahko v nabiralnik – košaro darujete za cerkvene namene. Bog povrni!
 • Adventni koledar 2020 je še vedno na voljo zadaj cerkve in v času uradnih ur v župnišču.

ponedeljek – sobota

 • Župnijska cerkev odprta od 18.30 do 19.00 (razen v torek od 7.30 do 7.40) za posamičen prejem svetega obhajila in kratko češčenje. Za sveto spoved se najavite po telefonu.

nedelja (20. december), 4. adventna

 • Svete maše po običajnem redu, ki jih duhovnik opravi sam.
 • V času med 11.00 in 12.00 odprta cerkev za prejem svetega obhajila in krajšo molitev.
 • Prvi dan, ko lahko prinesem v župnijske jaslice svojo ovčko.

Blagoslovljen adventni čas! Svete maše lahko redno spremljamo po TV in Radiu. Držimo se navodil, priporočajmo se sv. Roku, in ostanimo zdravi!

VEROUK NA DALJAVO – PO RAZREDIH

Navodila številka 6

za teden od 14. do 20. decembra 2020

1. razred:

Veroučenci prvih razredov v prihodnjem tednu ob pomoči staršev predelajte:

lekcija 11 (Devica Marija – DZ/33 – 35) – otroci se naučite molitev O, Gospa moja, pobarvajte sliko na strani 33 in dopolnite sliko na strani 35. Na steno pritrdite dodatni list 5, kjer je zapisana molitev.

2. razred:

Prihodnji teden veroučenci 2. razreda ob pomoči staršev preberete 14. lekcijo: Pastirji pozdravijo Jezusa, stran 30 in 31.

Naloga je na 31. strani, označena je s sliko hišice.Odgovorite oz. izrežete odgovora na dve vprašanji na strani 30, ki ju najdete na dodatnih listih, ki so priloga delovnemu zvezku. Starši povabljeni, da si preberete kratko misel za starše, ki je označena s sliko moža in žene oz. starša (čisto na koncu 31. strani).

3. razred:

Dve lekciji bomo zaradi bližine božiča za zdaj izpustili in se posvetili 13. lekciji (Slava Bogu), strani 54 – 57. V tisti božični noči, v kateri je Marija rodila Jezusa v preprosti votlini sredi betlehemski poljan, so za Jezusovo rojstvo najprej izvedeli pastirji. Zagledali so angela, ki jim je povedal, kje bodo našli Odrešenika, naenkrat se je oglasila množica angelov, ki so prepevali: »Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji.« Slavo Bogu pojemo/molimo tudi mi pri nedeljski sveti maši, ko iz srca počastimo Boga in se mu zahvaljujemo, da nam je po Jezusu tako blizu. Tudi v naravi lahko vse slavi Boga (vode, sonce in luna, dež in vetrovi, luči, rastline, živali, ljudje). Ko luč sveti, slavi Boga. Človek najde v sebi še večji razlog. Vedno je na mestu vprašanje, zaradi česa želim jaz slaviti Boga?

Domača naloga: DZ na strani 55 reši križanki, na strani 56 in 57 v kvadratke nariši prizore in dodaj stavek, za kaj želiš slaviti Boga.

4. razred:

Preberite 11. lekcijo (Obnovitev zaveze z Bogom), strani: 45 – 48. Čeprav so Izraelci vedeli, kako naj se obnašajo, ko so naselili obljubljeno deželo (današnja Palestina), velikokrat niso živeli po Božjih zapovedih. Takrat jim ni šlo dobro. Bog jih ni prepustil pogubi, ampak jim je obujal preroke, da so jih vabili k spreobrnjenju. Preroka Jona je poslal celo k poganom v Ninive. Ker so ga poslušali, so se preko posta spreobrnili, postali boljši ljudje, in Bog jim je prizanesel, da jih ni pokončal. Bog tudi nas kliče k prizadevanju za poboljšanje. Z grehom se oddaljimo od Boga, po spovedi obnovimo povezanost z njim. Ločimo popolno kesanje nad svojimi grehi (žal mi je, ker sem žalil dobrega Boga) in nepopolno (žal mi je, ker sem zapravil nebesa). Pri spovedi obnovimo trden sklep, da se bomo varovali padca v greh. In takrat v srcu prejmemo gotovost, da nam je dobri Bog vse grehe odpustil. 

Domača naloga. DZ na straneh 36 -38, na strani 38: b).

5. razred:

Ko se veselimo Jezusovega rojstva, se spomnimo njegove mame Marije.

Marija nam je vsem vzor v veri. V svojem življenju je čudovito uresničila zapoved ljubezni do Boga in do bližnjega. Tudi nam je pripravljena pomagati. Marijo častimo in posnemamo z molitvijo, obiskovanjem cerkva, kapelic, romarskih poti posvečenih njej.

Naloga. V lekciji 11, na strani 45 si poglej, kateri so največji Marijini prazniki. Razmisli, katere Marijine božje poti poznaš. Zmoli molitev Pod tvoje varstvo pribežimo. V delovnem zvezku reši nalogo 11.

6. razred:

V Svetem pismu poišči Izaijevo knjigo in preberi peto vrstico v 9. poglavju (Iz 9,5). S katerimi izrazi Izaija poimenuje prihajajočega Kristusa? Izpiši jih. Kateri se te najbolj dotakne?

7. razred:

Preglej 11. lekcijo (Več kakor mati in oče), strani: 66 – 70. Ob življenjski zgodbi sv. Frančiška Asiškega spoznamo, kako je Bog pomemben v našem življenju. Ko je Jezus dopolnil 12 let (po takratnem pojmovanju je postal polnoleten), se je brez besed umaknil pred Jožefom in Marijo v tempelj. Ko sta ga po dolgem iskanju našla, jima je dal vedeti, da bo odslej pri njem najpomembnejši odnos do svojega Očeta. Marija ni vsega razumela, zato je v srcu o Jezusovem ravnanju razmišljala. Tudi starši o našem ravnanju in iskanju odgovorov velikokrat razmišljajo in se sprašujejo, kako bi nam lahko pomagali. V medsebojnem prijateljstvu in zaupanju doživljamo, da je Bog izvir vsake sreče.

Domača naloga. DZ na straneh: 41 – 43. Po izbiri št. I. ali II, na strani 43 odgovori na vprašanja od 1 do 5.

8. in 9. razred (birmanci):

Preberi evangelij 4. adventne nedelje: Lk 1,26-38 (Napoved Jezusovega rojstva, angel pri Mariji). V knjigi smo končali tretji sklop vprašanj, ko smo ponovili znanje o zakramentih v Cerkvi (razen svete birme, ki pride v četrtem sklopu).

Domača naloga. Preglej lekcije od 12 do 16, dopolni, če kaj manjka pri nalogah. V knjigi na straneh 123 – 126 se nauči odgovore na vprašanja (Sveti Duh nas posvečuje: 73 – 130).

Kokra: 1. do 5. razred:

Pred nami je tretja adventna nedelja, v sredo že pričnemo z božično devetdnevnico. Skušajte ob večerih kot družina moliti pri adventnem venčku, preko radia Ognjišče spremljati svete maše, sedaj lahko vsejete božično žito za v jaslice.

Naloga za 1, 2 in 3.razred: skupaj preberite lekcijo 13, Sveti Jožef, str. 28 in naredite DN na str. 29.

Naloga za 4. in 5.razred: preberite 11. lekcijo, Marija je rodila Jezusa, od strani 44 – 47 in naredite DN v delovnem zvezku na str. 48 – 53.