Oznanila Župnija Preddvor

IZREDNA OZNANILA ŠT. 14  —   17. 01. 2021

 1. navadna, Antonova

SVETE MAŠE IN MAŠNI NAMENI

 1. – 24. januar 2021

 

ponedeljek

18.01.

Marjeta Ogrska, kneginja

molimo za edinost

PR – 18.00 + Jernej Ajdovec
torek

19.01.

Makarij Aleksandrijski, opat PR – 7.00 + Alojz in Frančiška Hribar
sreda

20.01.

Fabijan, papež in mučenec PR – 18.00 + starši in brat Toporš
četrtek

21.01.

Agnes (Neža), devica

 

PR – 18.00 + Rozmanovi
petek

22.01.

Vincencij, diakon PR – 18.00 za zdravje
sobota

23.01.

Henrik Suzo, redovnik PR – 18.00 + Cilka Zaplotnik
nedelja

24.01.

3. navadna nedelja PR – 7.00

PR – 8.30

PR – 10.00

za župljane

+ Ivana Dolinšek, obl.

+ Franc Voga, 10. obl.

 

ZAHVALA:                                                                 

 • vsem, ki ste sodelovali in podprli adventno akcijo;
 • vsem, ki ste na praznik Gospodovega razglašenja darovali za Trikraljevsko akcijo, vzeli položnico in s tem podprli naše misijonarje (v cerkvi smo prispevali 214,40 eur);
 • vsem, ki obiskujete našo cerkev, prejemate sveto obhajilo in za trenutek počastite Jezusa v najsvetejšem zakramentu;
 • vsem, ki darujete za župnijske potrebe.

 

Bog povrni!

 

 

TA TEDEN – od 17. do 24. januarja 2021

 

 • Še naprej duhovnik opravlja oznanjene svete maše v župnijski cerkvi v navzočnosti omejenega števila vernikov 12-ih oseb oziroma gospodinjstev. Svetih maš se udeležujete sorodniki pokojnih, za katere se sveta maša opravlja oziroma naročnik mašnega namena.
 • Vsak dan lahko prejmemo sveto obhajilo oziroma uresničimo kratek obisk cerkve; med tednom po svetih mašah (od 18.30 do 19.00), ob torkih od 7.30 do 7.45, v nedeljo od 11.00 do 12.00. Svete maše so vsak dan na radiu Ognjišče ob 19.00.
 • Svete maše se do spremembe opravljajo samo v župnijski cerkvi.
 • Uradne ure: v ponedeljek, v četrtek in petek od 16.00 do 17.00.
 • V župnišču je še do konca meseca lahko dobite: Pratika 2021 (6,50 €), Marijanski koledar (2.50 €), namizni koledar s spiralo (6,50 €), koledar z luknjo (5,90 €), stenski listni koledar (0,70 €).
 • Verouk na daljavo poteka naprej.

 

nedelja (17. januar), 2. navadna, Antonova

 • Svete maše v Preddvoru po običajnem redu; ob 7.00, 8.30 in 10.00, prisotni darovalci mašnih namenov. Na priprošnjo sv. Antona Puščavnika prosimo za blagoslov in zdravje pri naši živini.
 • Cerkev odprta od 11.00 do 12.00 za prejem svetega obhajila, ko lahko primerno kratko počastimo Jezusa v tabernaklju.
 • Zadaj cerkve lahko v nabiralnik – košaro darujete za cerkvene namene. Bog povrni!

ponedeljek

 • Začetek Tedna molitve za edinost med kristjani. Več naredimo za medsebojno spoštovanje in molimo drug za drugega.

nedelja (24. januar), 3. navadna

 • Svete maše ob običajnem času in vse v Preddvoru.
 • V času med 11.00 in 12.00 odprta cerkev za prejem svetega obhajila in krajšo molitev.

 

Držimo se navodil, priporočajmo se sv. Roku, in ostanimo zdravi!

 

Zadnji čas ni bilo mogoče poklicati v župnišče preko stacionarnega telefona. Po odpravljeni napaki sem ponovno dosegljiv tudi na nam znani številki:

04/255 10 45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEROUK NA DALJAVO – PO RAZREDIH

Navodila številka 9

za teden od 18. do 24. januarja 2021

 1. razred:

Veroučenci skupaj s starši predelate:

– lekcija 14: SVETO PISMO  (DZ/43-44),

– doma poiščete različne izdaje Svetega pisma, starši pa jim preberete kakšen del (npr. zgodbo o begu Svete družine v Egipt),

– spoznate dragocenost knjige, v kateri je zapisana beseda Boga in se naučite z njo spoštljivo ravnati.

 

 1. razred:

Veroučenci 2. razreda ob pomoči staršev preberete 16. lekcijo: Čudež v galilejski Kani, stran 34 in 35.

Naloga je na 35. strani, označena je s sliko hišice. Odgovorite oz. izrežete odgovore na tri vprašanja na strani 34, ki jih najdete na dodatnih listih, ki so priloga delovnemu zvezku. Starše pa povabim, da si preberete kratko misel za starše, ki je označena s sliko moža in žene oz. starša (čisto na koncu 35. strani).

 

 1. razred:

Preberite skupaj s starši 12. lekcijo (Pridi k meni), strani 50 – 53.

Janez Krstnik je svoje učence opozoril na Jezusa, ko jih je povabil, da gredo za njim. To je bil za njih življenjski trenutek, da so si zapomnili, ob kateri uri so se prvič srečali z Jezusom, ob 10-ih. Biti z Jezusom jim je pomenilo največ. Jezus tudi nas vabi, da pridemo k njemu. Vabi nas, ko slišimo zvonove, da pridemo v cerkev k sveti maši (trenutno nas sicer tako kot za šolo in verouk ovira covid-19). Kaj se dogaja na začetku svete maše? Ob uvodni pesmi duhovnik pristopi iz zakristije v prezbiterij in poljubi oltar – predstavlja Jezusa, ki se za nas daruje. Izgovori Božje ime in se skupaj pokrižamo, odgovorimo amen (tako je, tako bodi). Nato nas nagovori in povabi h kesanju. Vsi zmolimo skupno kesanje (vsemogočnemu Bogu …). Priznamo, da nismo popolni in vredni, da se udeležimo praznovanja tako velikega dogodka Jezusove navzočnosti pod podobo kruha in vina, razen ko nas Jezus sam na to slavje pripravi; očisti naša srca greha, ki smo ga storili bodisi v mislih, besedah ali v dejanjih. Najprej se pokesamo nad opustitvijo dobrih del, prosimo za pomoč tudi Marijo, angele, svetnike in prisotne. Osvobojeni greha in s čistimi srci lahko sledimo razumevanju Božje besede in Jezusove prisotnosti.

Domača naloga: od strani 51 do 53 dopolni risbe z risanjem, pisanjem in barvanjem.

 

 1. razred:

Preberite 13. lekcijo (Največja zapoved), knjiga na strani: 53 – 56.

Postava je Judovska knjiga, kjer so zapisane predvsem zapovedi in prepovedi. Ni vse enako pomembno. Nekatere zapovedi so pomembnejše od drugih, je tudi osnovna, prva in največja. Jezus v priliki o usmiljenem Samarijanu pokaže, da je na svetu najpomembneje, da ljubimo. Če imaš rad Boga, te ta odnos do Stvarnika nagovarja, da imaš rad tudi človeka, posebej tistega, ki potrebuje pomoč. Lahko si duhovnik, zdravnik ali pa profesor, umetnik ali zidar, vedno zmoreš izkazovati dobroto. Tako je tudi, če si mlad ali star, bogat ali reven, vedno lahko v srcu nosiš ljubezen. Ljubezen do Boga in ljubezen do človeka se med seboj podpirata in ju ne moreš ločiti. Apostol Janez pravi, da kdor ne ljubi bližnjega, Boga ne pozna, ker Bog je Ljubezen. Ljubezen tudi ni samo na jeziku, ampak v konkretnem dejanju.

Domača naloga. DZ na straneh 42 – 44, na strani 44: a ali b.

 

 1. razred:

V učbeniku preberite lekcijo 14: zakrament svetega zakona. Od strani 57 preberite, kaj pomeni zakrament svetega zakona in kdo ga podeljuje. Zmolite molitev za svoje starše, ki jo najdete v učbeniku na strani 59.

V delovnem zvezku na strani 64 rešite nalogo, ki opisuje pomen prstana.

 

 1. razred:

Ta teden bomo govorili o pomoči in o čutu za sočloveka. Vrnili se bomo k Mojzesu in si prebrali, kako je pomagal on (učbenik, stran 73). Spoznali bomo tudi mater Terezijo, ki je nesebično pomagala najbolj ubogim ljudem. Za nalogo boste čez cel teden reševali stran 66 v delovnem zvezku.

 

 1. razred:

Preberi 13. lekcijo (Kličem te: ABBA – OČE), strani: 80 – 88.

Starši nam prvi izkazujejo pozornost in ljubezen, ki se kaže v izredni naklonjenosti. Radi veliko tudi pretrpijo, samo da nam je dobro. Zgodba fanta, ki je zapadel pod vpliv mamil pa pove, kako je naše srce dosti večje od zadovoljnega življenja. Naše hrepeneče srce lahko poteši in v celoti izpolni le Bog, ki nam ga je Jezus razodel kot ABBA (aramejsko: OČKA). Božja ljubezen do nas je brezpogojna (nič ne pričakuje v zameno), zato nas Bog ljubi tudi takrat, ko ga z besedami in dejanji ne priznavamo. Vedno je in ostane na naši strani. Če se tudi mi trudimo, da smo z njim, čutimo v sebi, da je naše življenje smiselno in polno. Pravimo, da smo srečni.

Domača naloga. DZ na straneh: 50 – 53. Po izbiri od št. I do V, na strani 53 odgovori na vprašanja od 1 do 5.

 

 1. in 9. razred (birmanci):

Preberi Apd 1,1-14 (po Jezusovem vnebohodu učenci z Marijo v molitvi pričakujejo prihod Svetega Duha). Predelaj lekcijo 18 (Z Marijo pričakujemo binkoštni praznik), ki govori o Jezusovi in naši nebeški materi Mariji, tudi mi se bomo v devetdnevnici ob njej in z njo pripravljali na naše binkošti.

Domača naloga: stran 97, vprašanja od 1 do 6, pod črto št.1; naštej oblike Marijinega češčenja. Eno izmed njih podrobneje opiši (molitvice, podobe, romarski kraji, mesečne pobožnosti, …).