Oznanila Župnija Preddvor

IZREDNA OZNANILA ŠT. 15 — 24. 01. 2021

 1. navadna

SVETE MAŠE IN MAŠNI NAMENI

 1. – 31. januar 2021

 

ponedeljek

25.01.

Spreobrnitev apostola Pavla

zaključek Tedna za edinost

PR – 18.00 + starši in brata Strniša
torek

26.01.

Timotej in Tit, škofa PR – 7.00 za zdravje
sreda

27.01.

Angela Merici, devica PR – 18.00 + Frančiška Razboršek
četrtek

28.01.

Tomaž Akvinski, cer. učitelj PR – 18.00 + Katarina Kepic
petek

29.01.

Konstancij, škof PR – 18.00 Feliks, Magdi in Cita Robnik
sobota

30.01.

Martina, mučenka PR – 18.00 + Igor Korošec, 1. obl.

+ Frančišek Preširen, 7. dan

nedelja

31.01.

4. navadna, Svetopisemska PR – 7.00

PR – 8.30

PR – 10.00

za župljane

+ Alojzija in Vinko Kalan

+ Franc in Marija Hribar

 

 

 

 

ZAHVALA:                                                                 

 • vsem, ki obiskujete našo cerkev, prejemate sveto obhajilo in za trenutek počastite Jezusa v najsvetejšem zakramentu;
 • vsem, ki darujete za župnijske potrebe.

 

Bog povrni!

 

 

TA TEDEN – od 24. do 31. januarja 2021

 

 • Duhovnik opravlja oznanjene svete maše v župnijski cerkvi v navzočnosti omejenega števila vernikov 12-ih oseb oziroma gospodinjstev. Svetih maš se udeležujete sorodniki pokojnih, za katere se sveta maša opravlja oziroma naročnik mašnega namena.
 • Še naprej lahko vsak dan prejmemo sveto obhajilo oziroma uresničimo kratek obisk cerkve; med tednom po svetih mašah (od 18.30 do 19.00), ob torkih od 7.30 do 7.45, v nedeljo od 11.00 do 12.00.
 • Svete maše se trenutno opravljajo samo v župnijski cerkvi.
 • Uradne ure: v ponedeljek, v četrtek in petek od 16.00 do 17.00.
 • V župnišču samo še do konca meseca na voljlo: Pratika 2021 (6,50 €), Marijanski koledar (2.50 €), namizni koledar s spiralo (6,50 €), koledar z luknjo (5,90 €), stenski listni koledar (0,70 €).
 • Verouk na daljavo poteka naprej.

 

nedelja (24. januar), 3. navadna

 • Svete maše v Preddvoru po običajnem redu; ob 7.00, 8.30 in 10.00, prisotni darovalci mašnih namenov. Cerkev ni ogrevana in se je potrebno primerno obleči.
 • Cerkev odprta od 11.00 do 12.00 za prejem svetega obhajila, ko lahko primerno kratko počastimo Jezusa v tabernaklju.
 • Zadaj cerkve lahko v nabiralnik – košaro darujete za cerkvene namene. Bog povrni!

ponedeljek

 • Zaključek Tedna molitve za edinost med kristjani. Hvala vsem, ki si za medsebojno sožitje in krščansko edinost iskreno prizadevate!

nedelja (31. januar), 4. navadna, Svetopisemska

 • Svete maše ob običajnem času in vse v Preddvoru.
 • V času med 11.00 in 12.00 odprta cerkev za prejem svetega obhajila in krajšo molitev.
 • Vzemimo v roke Sveto pismo in ga vsaj bežno prelistajmo, dovolimo, da nas nagovori kakšen odlomek.

 

Držimo se navodil, priporočajmo se sv. Roku, in ostanimo zdravi!

 

Stacionarna številka župnišča: 04/255 10 45!

 

Zadaj cerkve: položnice Karitas »Pomoč ob potresu na Hrvaškem«.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEROUK NA DALJAVO – PO RAZREDIH

Navodila številka 10

za teden od 25. do 31. januarja 2021

 

 1. razred:

Veroučenci naj skupaj s starši v prihodnjem tednu: 

– predelate lekcijo 15: Bog skrbi zame (DZ/45-47),

– se pogovorite, kdo je bil Noe in kakšna je bila njegova naloga ter izdelate ladjico s pomočjo načrta v DZ na strani 47,

– si pogledate risani film o Noetovi zgodbi – https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=_vjjhMWJ2wE (Risani film je sicer v angleškem jeziku, vendar je namenjen predvsem boljši predstavi veroučencev. V kolikor imate starši možnost, otrokom lahko bistveno vsebino prevedete oz. zgodbo poveste s svojimi besedami.).

 

 1. razred:

Veroučenci 2. razreda ob pomoči staršev preberete 17. lekcijo: Čudežni ulov, stran 36 in 37.

Naloga je na 37. strani, označena je s sliko hišice. Odgovorijo oz. izrežejo naj odgovora na dve vprašanji na strani 36, ki ju najdejo na dodatnih listih, ki so priloga delovnemu zvezku. Starše pa povabim, da si preberejo kratko misel za starše, ki je označena s sliko moža in žene oz. starša (čisto na koncu 37. strani).

 

 1. razred:

Preberite skupaj s starši 16. lekcijo (Bog kliče po Svetem pismu), strani 66 – 69.

Bog ni nekdo, ki se skriva in je nedostopen. On ves čas govori po stvareh, ki jih je ustvaril (čudimo se lepotam narave, živim bitjem, nam samim …) in tudi po svoji besedi, ki jo je zaupal določenim ljudem, ki so njegove misli zapisali. Ker so to Božje besede, pravimo tem zapisom Božja beseda in Sveto pismo. Kako je Bog poklical dečka Samuela, da je bil njegov prerok, imamo zapisano in narisano v knjigi. Boga lahko slišimo, če smo v sebi umirjeni. Bog nam govori v srcu, zato moramo biti zbrani. Če hočemo razumeti, kaj nam sporoča, se postavimo pred njega kot poslušalci: »Govori, Gospod, poslušam!« Čeprav radi govorimo, Boga predvsem poslušamo.

Domača naloga: od strani 67 do 69 pobarvaj, najdi pot in vzemi Sveto pismo, ki ga imate doma, izberi odlomek, ga preberi in izpiši na pergamentni list v zvezku kratko misel, ki te nagovori.

 

 1. razred:

Preberite 14. lekcijo (Bog je eden), knjiga na strani: 58 – 60.

Drugi del knjige govori o desetih zapovedih. Prva se glasi: Veruj v enega Boga. Bog je samo eden, je živ in nam daje smernice za življenje. Njemu zaupamo, ga častimo in ljubimo. Izraelci so odpadli od svojega Boga ter častili zlato tele. Tudi nas včasih zmotijo razne reči, dobrine, da pozabimo na svojega Boga, se mu ne posvečamo toliko, kot si zasluži. Takrat lahko zapademo v malikovanje. Ko so nam bolj pomembne zemeljske stvari kot njihov stvarnik. Trudimo se, da bi Boga vedno postavili na prvo mesto v svojem življenju. Takrat smo v srcu res svobodni in zato tudi najbolj srečni.

Domača naloga. DZ na straneh 45 – 47, na strani 47: b.

 

 

 

 

 

 1. razred:

Hodimo za Jezusom: Potrudi se, da boš ta teden še posebej zavzeto hodil za Jezusom. V delovnem zvezku na strani 69 pobarvaj stopinje za vsako dobro delo. Zgled lepega življenja so nam redovnice in redovniki. Če poznaš koga, ga vprašaj, kaj dela in to zapiši v delovni zvezek, str. 70. Ponovi 10 zapovedi.

 

 1. razred:

Ta teden bomo govorili o pogumu in spoznali starozaveznega preroka Jeremijo, ki je napovedal novo in večno zavezo, ki se bo dopolnila v Jezusu Kristusu. Spoznali bomo vlogo prerokov. Kdo pa so sodobni preroki v našem življenju? Prejšnji teden smo si pogledali mater Terezijo, ta teden ji sledi papež Janez Pavel II. Za domačo nalogo rešite 2. nalogo v delovnem zvezku na strani 68.

 

 1. razred:

Preberi 14. lekcijo (Emanuel – Bog z nami), strani: 89 – 94.

Zgodba misijonarja Janka Slabeta pripoveduje, kako je postal blizu domačinu Malgašu, potem ko je obiskal njegovo domačijo. Bog je po Jezusovem rojstvu obiskal vsakega izmed nas. Kot človek je hodil med ljudmi, z njimi jedel in se pogovarjal. Šel je tudi v hišo grešnika Zaheja. Nekatere je to pohujšalo, on pa se še posebej zavzame za grešnika. Prišel je za vse ljudi. Danes se nam približa po svetih znamenjih, ki so zakramenti. Jezus je Emanuel v mojem življenju. Da je Bog z nami, čutimo, ko nam pri spovedi odpusti grehe, ko zaživi v nas po prejemu svetega obhajila, ko nas bo utrdil v veri po sveti birmi, … Ko ga povabimo, doživljamo, da je z nami na naši življenjski poti. Ali pa ga ne poznamo, ker se nismo potrudili, da bi našli zanj prostor v svojem srcu.

Domača naloga. DZ na straneh: 54 – 56. Po izbiri od št. I do V, na strani 56 odgovori na vprašanja od 1 do 6.

 

 1. in 9. razred (birmanci):

Preberi Apd 2,1-41 (dogajanje Binkoštnega dne; ognjeni jeziki, Petrov nagovor, prvi spreobrnjenci). Predelaj lekcijo 19 (Binkošti – prihod Svetega Duha)! Sveti Duh je tretja Božja oseba, ga molimo, zanj prosimo, se nam razodeva in nas vodi. Prejmemo ga že pri svetem krstu, pri sveti birmi se nam še posebej razodeva in daje.

Domača naloga: stran 100, vprašanja od 1 do 6, pod črto št.2: Izberi si birmansko geslo in ga z lepimi črkami zapiši v svoj zvezek (to so kratke povedi z veliko vsebine, ki človeka motivirajo in dajejo moč za naprej; npr.: Za Boga samo lepe besede! Nobenega dne brez molitve! itd.).

 

Kokra: 1. do 5. razred:

Ob praznovanju svetopisemske nedelje poskušajte v veroučnih knjigah najti kak odlomek, še bolje pa, če skupaj preberete kak odlomek prav iz svetega pisma.

DN za 1., 2. in 3. razred: preberite 16.lekcijo, str. 34 in naredite nalogo na str. 35.

DN za 4. in 5. razred: predelajte 14. lekcijo v knjigi, od strani 57 – 60 in naredite nalogo v delovnem zvezku, od strani 64 – 67.

Ne pozabite se tudi vsaj kdaj pri kosilu zahvaliti Nebeškemu očetu, pa ne pozabite na jutranjo in večerno molitev. Molitve najdete pri nižji skupini na zadnji strani knjige, pri višji skupini pa v knjigi od strani 129 – 131.

Nedeljsko sveto mašo  najdete na TV Slovenija, na programu Exodus, … ali radiu Ognjišče.