Oznanila Župnija Preddvor

IZREDNA OZNANILA ŠT. 17  —   07. 02. 2021

 1. navadna

SVETE MAŠE IN MAŠNI NAMENI

 1. – 07. februar 2021

 

ponedeljek

08.02.

Hieronim Emiliani, redovnik PR – 18.00 + Janez Pernuš (god in rojstni dan)

+ Anton Škrjanec, 7. dan

torek

09.02.

Apolonija, mučenka PR – 7.00 za Božji blagoslov
sreda

10.02.

Sholastika, redovnica PR – 18.00 + Bevčkovi
četrtek

11.02.

Lurška Mati Božja

svetovni dan bolnikov

PR – 18.00 + starši in brat Jekovec

+ Tone Zorman, 7. dan

petek

12.02.

Feliks, opat PR – 18.00 + starši Volčjak
sobota

13.02.

Jordan Saški, redovnik PR – 18.00 v zahvalo, za god in za zdravje (Zg. Bela 23A)
nedelja

14.02.

6. navadna nedelja PR – 7.00

PR – 8.30

PR – 10.00

za župljane

v blagoslov mladih

+ Renato Repše, 7. obl.

 

 

ZAHVALA:                                                                 

 • jasličarjem za spravilo župnijskih jaslic;
 • vsem, ki obiskujete našo cerkev, prejemate sveto obhajilo in za trenutek počastite Jezusa v najsvetejšem zakramentu;
 • vsem, ki darujete za župnijske potrebe.

 

Bog povrni!

 

 

TA TEDEN – od 7. do 14. februarja 2021

 • Duhovnik opravlja oznanjene svete maše v župnijski cerkvi v navzočnosti omejenega števila vernikov. Svetih maš se udeležujete sorodniki pokojnih, za katere se sveta maša opravlja oziroma naročnik mašnega namena.
 • Vsak dan lahko prejmemo sveto obhajilo oziroma kratko obiščemo cerkev, se srečamo z Jezusom v odprtem tabernaklju; med tednom po svetih mašah (od 18.30 do 18.45), ob torkih od 7.30 do 7.45, v nedeljo od 11.00 do 12.00.
 • Svete maše še naprej samo v župnijski cerkvi.
 • Objavljamo župnijsko statistiko za leto 2020.
 • Uradne ure: v ponedeljek, v četrtek in petek od 16.00 do 17.00.
 • Verouk na daljavo.
 • Škofijska klasična gimnazija in Jegličev dijaški dom v Šentvidu v Ljubljani vabita osnovnošolce in devetošolce na INFORMATIVNA DNEVA v petek, 12. februarja 2021, ob 9h in 15h in v soboto, 13. februarja 2021, ob 9h. Zaradi epidemije bodo vsi dogodki potekali preko spleta na naslovu stanislav.si.

 

 

 

nedelja (7. februar), 5. navadna

 • Svete maše v Preddvoru po običajnem redu; ob 7.00, 8.30 in 10.00, prisotni darovalci mašnih namenov. Cerkev je še vedno hladna in se je potrebno primerno obleči.
 • Cerkev odprta od 11.00 do 12.00 za prejem svetega obhajila, ko lahko primerno kratko počastimo Jezusa v tabernaklju.
 • Zadaj cerkve lahko v nabiralnik – košaro darujete za cerkvene namene. Bog povrni!
 • Ob 11.25 v oddaji OBZORJA DUHA na TV SLO 1 med baročnimi cerkvami predstavljena tudi cerkev sv. Lenarta na Bregu.

četrtek

 • Goduje Lurška Mati Božja, svetovni dan bolnikov. Spomnimo se jih v svojih molitvah in molimo zanje.

nedelja (14. februar), 6. navadna

 • Svete maše ob običajnem času in vse v Preddvoru.
 • V času med 11.00 in 12.00 odprta cerkev za prejem svetega obhajila in krajšo molitev.

 

Ostanimo zdravi!

 

 

ŽUPNIJSKA STATISTIKA – ZA LETO 2020

 

Govorimo o posebnem letu, covid-19 leto, ko je bilo polno omejitev in ohromelost smo čutili tudi v pastoralnem življenju. Kokra je zaživela kot pridružena župniji Preddvor. Izstopali so pogrebi, nekaj porok in tudi krstov je bilo prestavljenih, verouk je potekal na daljavo, odpovedane so bile številne slovesnosti in običajno obhajanje praznikov, nastale so omejitve števila navzočih pri sveti maši in vse to smo čutili kot Božje vabilo k poglobitvi osebne vere.

KRSTI Leta 2020: 15 (19 leto prej) krstov, dečkov – 7 deklic – 8; iz krščansko urejenega zakona: 9, zunajzakonskih oz. nezakonskih: 4, civilno zakonski 2.

 • Krsti so bili ob nedeljah po sveti maši ob 10h. Štirikrat je bilo izdano dovoljenje za krst v drugi župniji, dvakrat je bil krst podeljen otrokoma iz druge župnije.

SPOVED Duhovnik je na voljo pred nedeljsko sveto mašo v župnijski cerkvi, pred večjimi prazniki je redno spovedovanje otrok in odraslih, ko pride tudi duhovnik od drugod.

Prvo sveto obhajilo V Preddvoru je zakrament prvič prejelo 27 otrok iz 3. razreda, v Kokri 6.

Sveta birma Zaradi korona virusa je bila slovesnost prestavljena na 20. junij, dan pred prvim svetim obhajilom. 25 mladih iz 9. razreda je birmoval škof Anton Jamnik. Veroučenci iz 7. in 8. razreda so tudi opravljali prvo leto dvoletne pripravo na sveto birmo.

POROKE  Bilo jih je 5, s pripravo pri nas in obredom v drugih župnijah 2.

POGREBI Cerkvenih je bilo 36 (21 v letu 2019); moških 14 in žensk 22; previdenih 23, neprevidenih 13. Umrli doma: 12, v domu starostnikov 17, v bolnici 7. Pokopani: 3 v Kokri, ostali v Preddvoru. Povprečna starost pokojnih: 81 let; moških 75, žensk 84,8.

 • Hvala, ker ob smrti sorodnikov, sovaščanov, prijateljev itn. radi darujete za sv. maše in v razne dobre namene: za cerkve, zvonove. Hvaležen sem vam, ker v težkih trenutkih za svoje domače radi pokličete duhovnika, da prejmejo svete zakramente in pripravljeni stopijo pred svojega Stvarnika.

VERSKI TISK V celoti ga prejemamo po pošti, ostanimo zvesti naročniki in bralci tudi v prihodnje. Ni vseeno, kdo kaj reče ali zapiše.

GOPODARSTVO Navkljub dolgu za skoraj 17 tisočakov, ki nam je iz leta 2019 ostal za obnovo stranskih oltarjev, smo se odločili za temeljito obnovo zvonov v zvoniku župnijske cerkve. Zlatomašnik p. Jože Roblek je obnovljene zvonove z navčkom 28. junija 2020 slovesno blagoslovil. Opravljena so bila druga manjša dela: delna obnova orgel, napeljava vode v zakristijo, nov vod električne napeljave do zakristije, ureditev strelovoda okrog cerkve. V župnišču smo odstranili zastarelo peč in uredili prostor, na mestu kapele smo pridobili prijazno učilnico, v sadovnjaku smo odstranili od živali močno poškodovana in suha drevesa.

Denarna sredstva. Darovali ste ob mesečnih namenskih nabirkah, preko bančnega računa in osebno. V letu 2020 smo pridobili 33.515,62 eur namenskih sredstev, za leto 2021 nam je ostalo 30.225,92 eur dolga. Želja oziroma načrt za leto 2021: poleg rednih manjših opravil poravnava celotnega dolga. Dobro bi bilo urediti talno ogrevanje v cerkvi.

Večja dela pri podružnicah: cerkev sv. Miklavža na Mačah je bila na novo prepleskana od znotraj in zunaj, okrog cerkve sv. Klemena v Tupaličah je bil na novo postavljen severni del zidu, za streho zvonika cerkve sv. Lenarta na Bregu so bili opravljeni ogledi, izbira izvajalca in druge priprave za obnovo v letu 2021. Za leto 2021: obnova zvonika na Bregu in obnova fasade na Beli.

POMEMBNI DATUMI IN DOGODKI V LETU 2020 Pepelnica – 17. februar, velika noč – 4. april, praznik presvetega Rešnjega telesa in krvi – 3. junij. Župnijske slovesnosti – z ozirom na epidemiološko stanje in možnosti.

Iskrena hvala vsem, ki za Boglonaj karkoli dobrega storite za župnijo na področju bogoslužja, oznanjevanja, dobrodelnosti in gospodarstva. Naj vsem dobri Bog na mogočno priprošnjo svetega Petra in Kokrške Marije bogato povrne!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEROUK NA DALJAVO – PO RAZREDIH

Navodila številka 12

za teden od 8. do 14. februarja 2021

 1. razred:

Veroučenci naj v prihodnjem tednu ob pomoči staršev: 

– rešijo lekcijo 8: Naša župnija (DZ/25-27),

– poiščejo sliko župnijskega zavetnika sv. Petra in se o njem pogovorijo (https://sl.wikipedia.org/wiki/Sveti_Peter),

– ob obisku cerkve (pri ogledu sv. maše preko TV) rešijo nalogo na strani 27,

– poslušajo pesem Danes je dan – https://www.youtube.com/watch?v=lOvm_xU87Jg

– ponovijo molitve, ki jih že znamo (Tebe ljubim; Sveti angel;O gospa moja; Oče naš).

 

 1. razred:

Veroučenci ob pomoči staršev preberejo 18. lekcijo: Jezus pomiri vihar, stran 38 in 39.

Naloga je na 39. strani, označena je s sliko hišice Kdor želi, lahko pobarva strip na vrhu strani – označeno z modro barvico. Odgovorijo oz. izrežejo naj odgovora na dve vprašanji na strani 39, ki jih najdejo na dodatnih listih, ki so priloga delovnemu zvezku. Starše pa povabim, da si preberejo kratko misel za starše, ki je označena s sliko moža in žene oz. starša (čisto na koncu 39. strani).

 

 1. razred:

Preberi skupaj s starši 15. lekcijo (Hiša molitve), strani 62 – 65.

Mogočni stavbi sredi našega kraja, ki jo obiskujemo, da v njej molimo, pravimo cerkev in tudi hiša molitve. V Jezusovem času so ji rekli tempelj. Ko je Jezus nekoč prišel, da bi v njem molil, so v templju počeli stvari, za katere ni bil namenjen. V šoli se učimo, doma živimo, v trgovini kupujemo, v knjižnici si izposojamo knjige, v cerkvi pa molimo in se tudi temu primerno vedemo. Ko pridemo v cerkev, opazimo različne predmete, duhovnik pri maševanju je oblečen v plašč, ki je različne barve; na primer v veselem božičnem času je nosil bel plašč, v času med letom si obleče zelen, v postnem času, ki je čas resnosti, bo oblečen v plašč vijolične barve. V cerkvi se ponavadi usedemo na isto mesto.

Domača naloga: od strani 63 do 65.

 

 1. razred:

Preberite 16. lekcijo (Božje ime je sveto), knjiga na strani: 64 – 67.

Druga Božja zapoved uči, da o Bogu lepo govorimo. Spoštljivo izgovarjamo njegovo ime tudi, ko smo razdraženi in nam nič ne gre dobro. Potem ko trije izraelski mladeniči niso hoteli moliti malika, jih je babilonski kralj obsodil na smrt v razbeljeni peči. Ko je videl, kako jih je resnični Bog rešil smrti, da jih plamen ni ožgal in usmrtil, je pohvalil njihovega, pravega Boga in zapovedal, da ne bi si kdo drznil slabo govorili o Izraelovem Bogu. O Bogu govorimo vedno spoštljivo. Enako spoštujemo tudi Marijino ime in imena svetnikov. Na koncu litanij molimo V spravo za bogokletje. Naj bo hvaljen Bog in vsi njegovi svetniki. Kletev je polna nespoštovanja in pogosto izraz pomanjkanja besednega zaklada.

Domača naloga. DZ na straneh 51 – 53, na strani 53: a.

 

 1. razred:

Naloga. V učbeniku na str. 132 poiščite sedem glavnih grehov. Razmislite, kako  jih lahko premagamo  in v delovnem zvezku na strani 75 rešite nalogo. Molitev, ki nam daje moč, da premagamo slabe navade najdete v delovnem zvezku na strani 74. Preberite jo, lahko pa molitev  sestavite tudi sami.

 

 1. razred:

Ta teden se bomo dotaknili trpljenja in težav. Še posebno pa težav, s katerimi se soočamo kristjani danes in s katerimi so se soočali od Jezusovih časov naprej. Prebrali si bomo, kaj o trpljenju pravijo prerok Izaija, Jezus in apostol Peter. Spoznali bomo, da nam pri težavah vedno pomagajo molitev, pogum, zaupanje in prijatelji. Pomembno pa je tudi, da znamo odpuščati. Največji zgled pri tem nam je prav Jezus. 

 

 1. razred:

Preberi 16. lekcijo (En dan z Jezusom), strani: 101 – 106.

Zgled čevljarja Martina nam pokaže, kako danes videti Jezusa. Še posebej v ubogem človeku, ki trpi lakoto, žejo, osamljenost, je bolan ali v ječi najdemo Jezusov obraz in njegovo navzočnost. Kakršni smo do bližnjega človeka, taki smo do Jezusa, ki ljubi vsakega izmed nas.  Jezus je imel izredno skrb do ubogih in pozabljenih. Do njih je bil prijazen in za njih je storil veliko čudežev. Ne bojmo se, tudi nam pomaga in nas vodi, ko se odločimo, da bomo pomagali človeku v katerikoli stiski.

Domača naloga. DZ na straneh: 60 – 63. Po izbiri od št. I do III, na strani 63 odgovori na vprašanja od 1 do 6.

 

 1. in 9. razred (birmanci):

Preberi Apd 8,14-17 (birmovanje apostolov Petra in Janeza v Samariji).

Predelaj 21. lekcijo (Sveta birma – praznik cerkvene skupnosti). Sveta birma ni le oseben praznik vsakega birmanca, ampak se z njim veseli najprej njegova družina, sorodniki in vsa župnija, v kateri živi. Vsi se tudi pripravljamo na slovesnost, vsak na svoj način. Najvažnejša je duhovna priprava, ko se udeležujemo birmanske devetdnevnice. Zelo pomembna je tudi vloga birmanskega botra, ki ga izbere birmanec s pomočjo staršev. Daje zgled in je trdna opora birmancu v njegovem življenju. Odlikovati se mora kot človek in tisti, ki ljubi Boga, ga moli, prejema zakramente in ima urejeno družinsko življenje (poročen cerkveno ali je in živi samsko). On tudi sodeluje pri obredu birmovanja. Zakrament birmovalec podeli, ko pomoči palec v krizmo in naredi križ na čelu birmanca ter reče: »I, sprejmi potrditev, dar Svetega Duha!« Ker zakrament v srce zariše neizbrisno znamenje, prejmemo sveto birmo samo enkrat v življenju.

Domača naloga: stran 107/108, vprašanja od 1 do 7, pod črto št. 1: Napiši pismo svojemu botru in mu razloži službo in naloge birmanskega botra (če ga še nimaš izbranega, si ga izberi v mislih in pismo napiši).

 

Kokra: 1. do 5. razred:

Vstopamo v zadnji teden pred postnim časom. V tem tednu goduje Lurška Mati Božja, kateri se z molitvijo priporočite v varstvo. Je pa ta dan tudi svetovni dan bolnikov. Prav bi bilo, da bi ta dan obiskali koga od sorodnikov ali znancev, ki je bolan in mu s tem polepšali dan. A ker je čas ,,korone”, to ni priporočljivo in za bolnike še posebej nevarno. Lahko pa koga pokličete po telefonu in se z njim pogovarjate, lahko pa tudi zanje molite, da bi lažje prenašali breme svoje bolezni in da bi čimprej ozdraveli.

DN za nižjo skupino: skupaj s starši preberite 18.lekcijo, Jezus pomiri vihar, stran 38 in naredite nalogo na strani 39.

DN za višjo skupino: ponovno preglejte v knjigi 13.,14. in 15.lekcijo in rešite kviz ,,Pokaži kaj znaš” na strani 72 v delovnem zvezku. Ne pozabite tudi na vsakodnevno molitev. Ker pa sta pred nami tudi pustna sobota in nedelja, se v krogu svoje družine le poveselite, privoščite kak krof in pustno pojedino. Tudi maske in kostumi naj ne manjkajo. Druženja s prijatelji pa prihranite za drugo leto, ko bo, upajmo, ,,korona” premagana.