Oznanila Župnija Preddvor

IZREDNA OZNANILA ŠT. 21  —   07. 03. 2021

 1. postna

 

SVETE MAŠE IN MAŠNI NAMENI

 1. – 14. marec 2021

 

ponedeljek

08.03.

Janez od Boga, redovnik PR – 18.00 + starši in brat Kerničar

+ Anton Škrjanec, 30. dan

torek

09.03.

Frančiška Rimska, redovnica PR – 7.00 + Frančiška Okoliš

+ Matjaž Tičar, 7. dan

sreda

10.03.

40 mučencev iz Armenije PR – 18.00 + Brešar in Rozman
četrtek

11.03.

Benedikt, škof PR – 18.00 + Franc Gašperlin
petek

12.03.

Inocenc I., papež PR – 18.00 + Janez Roblek, obl.
sobota

13.03.

Kristina, mučenka PR – 18.00 + Ivana Baloh, obl.
nedelja

14.03.

4. postna – papeška – nedelja PR – 7.00

PR – 8.30

PR – 10.00

za župljane

+ starši Vidergar

+ Škovčovi

 

 

 

 

ZAHVALA:                                                                 

 • vsem, ki obiskujete našo cerkev, prejemate sveto obhajilo in za trenutek počastite Jezusa v najsvetejšem zakramentu;
 • Jožetu za obrezovanje župnijskih jablan;
 • vsem, ki darujete za župnijske potrebe.

 

Bog povrni!

 

 

TA TEDEN – od 7. do 14. marca 2021

 

 • Glede opravljanja svetih maš in verouka nič novega; iz različnega gospodinjstva je lahko navzočih 12 oseb, verouk v celoti poteka na daljavo.
 • Duhovnik opravlja vse oznanjene svete maše samo v župnijski cerkvi. Svetih maš se udeležujete sorodniki pokojnih, za katere se sveta maša opravlja.
 • Sveto obhajilo lahko prejmemo oziroma kratko obiščemo cerkev, se srečamo z Jezusom v odprtem tabernaklju; med tednom po svetih mašah od 18.30 do 18.45, razen ob torkih, v nedeljo od 11.00 do 11.30.
 • Uradne ure: v ponedeljek, v četrtek in petek od 16.00 do 17.00.
 • V celoti verouk na daljavo.
 • Krsti otrok so posamični ob znanih ukrepih; razkuževanju in nošenju mask. V župnišču se dogovorimo za pripravo, krščevanja so ob nedeljah ob 12h.
 • Spovedovanje: pred svetimi mašami v spovednici.
 • Datum svete birme je prestavljen na soboto, 19. junij ob 10.00.
 • Prvo sveto obhajilo bomo imeli v nedeljo, 20. junija ob 10.00.

 

 

 

nedelja (7. marec), 3. postna

 • Svete maše v Preddvoru po običajnem redu; ob 7.00, 8.30 in 10.00, prisotni darovalci mašnih namenov. Cerkev je še vedno hladna.
 • Cerkev odprta od 11.00 do 11.30 za prejem svetega obhajila, ko lahko primerno kratko počastimo Jezusa v tabernaklju.
 • Zadaj cerkve lahko v nabiralnik – košaro darujete za cerkvene namene. Bog povrni!

 

nedelja (14. marec), 4. postna

 • Svete maše ob običajnem času in vse v Preddvoru.
 • V času med 11.00 in 11.30 odprta cerkev za prejem svetega obhajila in krajšo molitev.

 

Prijeten postni čas, ostanimo zdravi! Sveti Rok, prosi za nas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEROUK NA DALJAVO – PO RAZREDIH

Navodila številka 15

za teden od 8. do 14. marca 2021

 

 1. razred:

Veroučenci prvih razredov naj ob pomoči staršev:

– rešijo lekcijo 18 (DZ str. 54-56): Križ;

– poslušajo in pripevajo pesmi: https://www.youtube.com/watch?v=nGhv0zqduI4 (Na križ si šel gospod); https://www.youtube.com/watch?v=8WAijbC2zZ0 (Jezus moj, ljubim te);

– ponovijo mali in veliki križ, ki smo se ga učili v začetku šolskega leta (DZ/8).

 

 1. razred:

Veroučenci ob pomoči staršev preberete 23. lekcijo: Nova zapoved, stran 48 in 49.

Naloga je na 49. strani, označena je s sliko hišice. Odgovorite oz. izrežete odgovora na dve vprašanji na strani 49, ki jih najdete na dodatnih listih, ki so priloga delovnemu zvezku. Starše pa povabim, da si preberete kratko misel za starše, ki je označena s sliko moža in žene oz. starša (čisto na koncu 49. strani).

 

 1. razred:

Preberi skupaj s starši VELIKI TEDEN, praznujemo z Jezusom; strani 98 – 101.

Dogodkom, ki so se zvrstili od cvetne nedelje do velike noči pravimo veliki teden. Cvetna nedelja: Jezus na oslici pride v Jeruzalem in ljudje ga slovesno sprejmejo kot kralja. Verniki ta dan v cerkev prinesemo butare, oljčne vejice in drugo zelenje, pri sveti maši pa poslušamo pasijon – poročilo o Jezusovem strašnem trpljenju in smrti. Veliki četrtek: Jezus ima z učenci velikonočno večerjo, ko postavi sveto mašo, apostole za mašnike in zapoved ljubezni za kristjane. Veliki petek: Jezusa zavržejo, Pilat ga obsodi na smrt, Jezus nese križ na Kalvarijo, kjer po treh urah trpljenja umre. Velika sobota: Jezus leži v grobu, kristjani častimo njegovo telo v Božjem grobu, čez dan nesemo jedi k blagoslovu, zvečer pričakujemo Jezusovo vstajenje (vigilija) – že slovesna sveta maša. Velika noč: Jezus navsezgodaj vstane iz groba, kristjani se veselimo, da premaga smrt, zapojemo aleluja in veselje zabeležimo s procesijo po Preddvoru in slovesno sveto mašo.

Jezus je poslal učenca, da sta vse pripravila za velikonočno večerjo tako, kot je bila navada. Vsi vemo, kako je tudi za sveto mašo potrebno pripraviti prav določene predmete.

Domača naloga: na strani 101.

 

 1. razred:

Preberite 19. lekcijo (Spoštujmo starše), knjiga na strani: 76 – 79.

Četrta zapoved »Spoštuj očeta in mater, da boš dolgo živel in ti bo dobro na zemlji« pove, da je v odnosih do drugih na prvem mestu in najvažnejši odnos do staršev. Posredovali so mi življenje. Oni me navajajo na življenje, me prvi učijo obnašanja in raznih spretnosti. Učijo me tudi moliti in dajo zgled odnosa do Boga in ljudi. Vsak je dolžan starše ubogati, jih spoštovati, zanje moliti. Starši pa so dolžni dajati otrokom lep zgled ljubezni. Družina naj bi bil vedno dom, kjer se razumemo, spoštujemo in si med seboj pomagamo. Skratka, varno zavetje.

Domača naloga. DZ na straneh 59 – 60, na strani 60: č. Za nazaj tudi nalogo c na strani 58.

 

 1. razred:

 

 

 1. razred:

Ta teden bomo spoznali, kako so živeli prvi kristjani. Ti so sestavljali skupnost verujočih, prvo Cerkev, in velik pomen pripisovali skupnosti. Nato bomo razmišljali o vlogi, ki jo imamo kristjani v današnjem svetu. Kako smo lahko zgled ljudem, ki jih srečujemo vsak dan, v naših vsakdanjih življenjih. Pa tudi v kakšni skupnosti živimo kot verni in s čim vse jo sestavljamo. V delovnem zvezku boste rešili prvo nalogo na strani 87 in razmislili, kako lahko živite vero v poklicu, ki ga želite opravljati. 

 

 1. razred:

Preberi 19. lekcijo (Nismo še videli česa takega), strani: 120 – 124.

Jezus ni presenečal samo nekdaj, on deluje tudi v našem času. Primer mlade Kitajke, ki sprašuje o Jezusu prevajalko. Ta ob tem najde svojo nekdanjo vero.

Jezus je hodil iz kraja v kraj, učil in delal čudeže. Nobenega grešnika ni obsojal, ampak ga je reševal, da je na novo zaživel. Tudi mi veliko premoremo, ko za nekoga molimo. Pomeni, da mu želimo dobro in kličemo Božji blagoslov v njegovo življenje. Guy Gibert se je povsem posvetil mladim, ki so na ulici, prepuščeni samim sebi. Če hoče biti med njimi verodostojen (navzven kot oni, a hkrati Jezusov duhovnik), jih mora tudi redno zapuščati, da ga v molitvi in samoti napolni Jezusov duh. Tudi mi radi redno molimo, da bomo ostali zvesti sebi in duhovno močni.

Domača naloga. DZ na straneh: 71 – 73. Po izbiri od št. I do IV, na strani 73 odgovori na vprašanja od 1 do 7.

 

 1. in 9. razred (birmanci):

Preberi Jn 2,13-25 (Jezus očisti tempelj), evangelij 3. postne nedelje.

 1. Preglej vprašanja in odgovore: Sveti Duh nas posvečuje/vprašanja: 93 – 100, str. 122
 2. Drugi obrazci na strani 127-128, razen št. 9.
 3. Poznavanje molitvic na straneh: 114-116.

 

 

Kokra: 1. do 5. razred: