Oznanila Župnija Preddvor

IZREDNA OZNANILA ŠT. 22  —   14. 03. 2021

 1. postna

 

SVETE MAŠE IN MAŠNI NAMENI

 1. – 21. marec 2021

 

ponedeljek

15.03.

Ludovika, redovnica PR – 18.00 + Blaž Rehberger, 4. obl.
torek

16.03.

Hilarij in Tacijan, mučenca PR – 7.00 + Klemen Šavs
sreda

17.03.

Patrik, škof in misijonar PR – 18.00 + starši Košnjek (Sp. Bela 2)
četrtek

18.03.

Ciril Jeruzalemski, škof PR – 18.00 + Katarina Kepic

+ Tončka Karničar, 7. dan

petek

19.03.

JOŽEF, Jezusov rednik PR – 7.00

PR – 18.00

v dober namen v čast sv. Jožefu

+ Zinka in Robert Jenko

sobota

20.03.

Kutbert, opat PR – 18.00 + Urbanovčevi in starši Oblak
nedelja

21.03.

5. postna – tiha – nedelja PR – 7.00

PR – 8.30

PR – 10.00

za župljane

+ Súgovi (KO 29)

+ Miroslav st. Govekar

 

 

 

ZAHVALA:                                                                 

 • vsem, ki obiskujete našo cerkev, prejemate sveto obhajilo in za trenutek počastite Jezusa v najsvetejšem zakramentu;
 • Milanu za odvoz posušenih dreves iz sadovnjaka;
 • vsem, ki darujete za župnijske potrebe.

 

Bog povrni!

 

 

 

TA TEDEN – od 15. do 21. marca 2021

 • Še naprej so omejitve pri svetih mašah, verouk pa v celoti poteka na daljavo.
 • Vse oznanjene svete maše se opravljajo v župnijski cerkvi. Svetih maš se udeležujete sorodniki pokojnih, za katere se sveta maša opravlja.
 • Sveto obhajilo lahko prejmemo oziroma kratko obiščemo cerkev, se srečamo z Jezusom v odprtem tabernaklju; med tednom po svetih mašah od 18.30 do 18.45, razen ob torkih, v nedeljo od 11.00 do 11.30.
 • Uradne ure: v ponedeljek, v četrtek in petek od 16.00 do 17.00.
 • Spovedovanje: pred svetimi mašami v spovednici.

 

 

 

 

 

nedelja (14. marec), 4. postna, papeška

 • Spominjamo se in molimo za sedanjega papeža Frančiška. Za papeža je bil izvoljen 13. marca 2013, papeževanje začel 19. marca 2013.
 • Svete maše v Preddvoru po običajnem redu; ob 7.00, 8.30 in 10.00.
 • Cerkev odprta od 11.00 do 11.30 za prejem svetega obhajila, ko lahko primerno kratko počastimo Jezusa v tabernaklju.
 • Zadaj cerkve lahko v nabiralnik – košaro darujete za cerkvene namene. Bog povrni!
 • Ob 12.00 krščevanje.

petek, Jožef, Jezusov rednik, slovesni praznik, leto sv. Jožefa

 • V svojih molitvah se radi spomnimo naših mož in očetov. Naj jih njihov vzornik navdušuje v skrbi za lepo družinsko življenje.

nedelja (21. marec), 5. postna, tiha

 • Svete maše ob običajnem času in vse v Preddvoru.
 • V času med 11.00 in 11.30 odprta cerkev za prejem svetega obhajila in krajšo molitev.

 

Blagoslovljen post, ostanimo zdravi! Sveti Rok, prosi za nas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEROUK NA DALJAVO – PO RAZREDIH

Navodila številka 16

za teden od 15. do 21. marca 2021

 

 1. razred:

Veroučenci prvih razredov naj ob pomoči staršev rešijo:

– lekcija 19: Cvetna nedelja (DZ/57-59),

– poslušajo pesem: https://www.youtube.com/watch?v=cg5MEtZSZqk (Hozana),

– prihodnji teden, pred cvetno nedeljo, sodelujejo pri pripravi zelenja za blagoslov in pri čiščenju doma.

 

 1. razred:

Veroučenci ob pomoči staršev preberete 24. lekcijo: Jezus moli na Oljski gori, stran 50 in 51.

Naloga je na 51. strani, označena je s sliko hišice. Odgovorite oz. izrežete odgovora na dve vprašanji na strani 51, ki jih najdete na dodatnih listih, ki so priloga delovnemu zvezku. Starše pa povabim, da si preberete kratko misel za starše, ki je označena s sliko moža in žene oz. starša (čisto na koncu 51. strani).

 

 1. razred:

Preberi skupaj s starši Veliki četrtek; strani 102 – 105.

Dogodki na veliki četrtek. Jezus zbere apostole v dvorani zadnje večerje. Z njimi najprej podoživi zgodovinsko veliko noč, ko obudijo spomin, kako je Bog z velikimi čudeži rešil njihove prednike iz egiptovske sužnosti. Potem Jezus postavi svojo veliko noč. Vzame kruh, ga razlomi in nad njim izgovori posvetilne besede »… to je moje telo …« in vzame kelih z vinom in izgovori posvetilne besede »…to je kelih moje krvi …« To je Jezusova zadnja večerja in prva sveta maša. Sebe je dal v hrano in apostole je postavil za mašnike. To naj delajo (mašujejo) oni in njihovi nasledniki do konca sveta (»to delajte v moj spomin«). Preden je trpel in umrl, se nam je Jezus dal v hrano. Pod podobo kruha pri vsaki sveti maši pride med nas. Pri svetem obhajilu ga prejmemo v svoje srce. Vi prvoobhajanci prvič ob slovesnosti prvega svetega obhajila. Na ta dogodek se želimo dobro pripraviti.

Pri dopoldanski sveti maši škof posveti tri sveta olja (krizma, krstno in bolniško olje). Pri večernih obredih še vedno ponekod duhovnik izbranim po Jezusovem zgledu umije noge. Po končani sveti maši se odpre tabernakelj, hostije pa prenesejo na stranski oltar, iz glavnega oltarja se odnesejo vse stvari in je prazen, do sobote se izklopi zvonjenje.

Domača naloga: na strani 104 – 105.

 

 1. razred:

Preberite 20. lekcijo (Bog daje življenje), knjiga na strani: 80 – 83.

Peta zapoved »Ne ubijaj!« pove, da je življenje Božji dar in ga moramo varovati in se ga veseliti. Davidov zgled. Bog daje življenje in ga tudi vzame, da človek zaživi večno življenje. Varujemo se vsega, kar življenje ogroža in uničuje. 

Domača naloga. DZ na straneh 61 – 63, na strani 62: a.

 

 

 

 

 

 

 1. razred:

Pri sv. maši se srečamo z Jezusom. Razmisli, kako se pripraviš na nedeljsko mašo, (se kaj lepše oblečeš)… kako se obnašamo med obredom (molimo, sodelujemo, pojemo…).

Sveta maša ima dva glavna dela, ter začetni in sklepni obred. V učbeniku na str. 86 preberi, kako se imenujeta in kako je sestavljen začetni obred. V delovnem zvezku reši nalogo na strani 95.

 

 1. razred:

V tem tednu se bomo bolj natančno spoznali s pomenom velikonočnega tridnevja, ki predstavlja vrhunec velikega tedna. Pogledali si bomo, kako potekajo obredi na veliki četrtek, petek, soboto in kakšna je njihova simbolika. Ti dnevi namreč vsebujejo najgloblje sporočilo krščanstva, spoznali bomo zakaj.

 

 1. razred:

Preberi 20. lekcijo (Življenje je več kot …), strani: 125 – 129.

V 10. stoletju pred Kristusom je živel kralj Salomon, ki je sezidal tempelj za Gospoda v Jeruzalemu. Najbolj osrednji del v njem se je imenoval Najsvetejše. Tu so postavili skrinjo zaveze s tablami zaveze. Ljudstvo je živelo v veselju, da je Bog sredi med njimi. Tempelj je postal središče vere, kulture in zgodovine. Skozi stoletja so tujci po vdoru v deželo večkrat porušili tudi tempelj, odpeljali ljudi v sužnost, skrinja zaveze se je izgubila. Jezus zatrdi, da je on sam tempelj, ki ni narejen z rokami. Naše cerkve so svet prostor, kjer se srečujemo z živim Bogom in med seboj. Tudi naša telesa so tempelj, v katerem prebiva Sveti Duh. Kristjani to živo izpovedujemo, saj tudi pri pokopu telesa duhovnik blagoslavlja mrtvo telo, ki ga bo Bog obudil poslednji dan.

Domača naloga. DZ na straneh: 74 – 78. Po izbiri od št. I do IV, na strani 78 odgovori na vprašanja od 1 do 8.

 

 1. in 9. razred (birmanci):

Preberite Jn 1,18-24 (Jezusovo rojstvo), evangelij na praznik sv. Jožefa.

Birmanci boste po e-pošti prejeli križev pot, pisan za vas. Premišljujoče ga boste prebrali-zmolili in zapisali svoj razmislek.

 

Kokra: 1. do 5. razred:

Pred nami je že četrta postna nedelja, imenovana tudi papeška. V petek, 19. marca pa goduje sv. Jožef, Jezusov krušni oče, pa tudi varuh vseh nas, naših očetov, družin ter priprošnjik za srečno zadnjo uro. Priporočimo se mu v molitvi vsaj ta dan, ker pa je sveti oče letošnje cerkveno leto posvetil prav njemu, bi bilo prav, da se mu priporočamo v molitvi večkrat.

DN za nižjo skupino: skupaj s starši preberite 22.lekcijo, stran 46 in odgovorite na vprašanja ter naredite nalogo na strani 47.

DN za višjo skupino: preberite 18 lekcijo v knjigi, od strani 75 – 77 in naredite nalogo na strani 78, prav tako v knjigi.