Oznanila Župnija Preddvor

NEDELJA / 5. postna, tiha / — 21.3.2021

 

ZAHVALA:                                                                 

 • vsem, ki obiskujete našo cerkev, prejemate sveto obhajilo in za trenutek počastite Jezusa v najsvetejšem zakramentu;
 • vsem, ki darujete za župnijske potrebe.

 

Bog povrni!

 

TA TEDEN – od 21. do 28. marca 2021

 • Ponovno v cerkvi (in na spletu) na voljo tritedenska pisana oznanila.
 • Omejitve pri obiskovanju svetih maš ostajajo tudi po zadnji seji vlade RS ostajajo v veljavi nespremenljive.
 • Verouk v naslednjem tednu v celoti še poteka na daljavo.
 • Oznanjene svete maše se opravljajo v župnijski cerkvi, od cvetne nedelja naprej tudi v Kokri.
 • Sveto obhajilo lahko prejmemo oziroma kratko obiščemo cerkev, se srečamo z Jezusom v odprtem tabernaklju; med tednom po svetih mašah od 18.30 do 18.45, razen ob torkih, v nedeljo od 11.00 do 11.30.
 • Nov red uradnih ur: v ponedeljek od 17.00 do 17.30, v četrtek in petek od 16.30 do 17.30.
 • Spovedovanje: pred svetimi mašami v spovednici.

nedelja (21. marec), 5. postna, tiha

 • Svete maše v Preddvoru po običajnem redu; ob 7.00, 8.30 in 10.00.
 • Cerkev odprta od 11.00 do 11.30 za prejem svetega obhajila, ko lahko primerno kratko počastimo Jezusa v tabernaklju.
 • Zadaj cerkve lahko v nabiralnik – košaro darujete za cerkvene namene. Bog povrni!
 • Ob 12.00 krščevanje.
 • Po svetih mašah in po svetem obhajilu pri stranskem oltarju na voljo oljčne vejice za blagoslov, dar za obnovo Istrskih cerkva. Bog povrni!

četrtek, Gospodovo oznanjenje Devici Mariji, Materinski dan

 • Bog se utelesi v Devici Mariji po njeni privolitvi.
 • Slovesni sveti maši zjutraj iz zvečer v Preddvoru.

sobota, dan celodnevnega češčenja svetega Rešnjega telesa

 • Po jutranji sveti maši odprta cerkev za češčenje do 10.00.
 • Popoldansko češčenje od 16.00, od 17.00 priložnost za sveto spoved, zaključek ob 18.00. Radi se vsaj na kratko pomudimo pred Jezusom.

nedelja (28. marec), 6. postna, cvetna

 • Svete maše ob običajnem času, ob 8.30 v Kokri.
 • Na začetku blagoslovi butar, oljčnih vejic in ostalega zelenja.
 • V času med 11.00 in 11.30 odprta cerkev za prejem svetega obhajila in krajšo molitev.

 

Blagoslovljen post, ostanimo zdravi! Sveti Rok, prosi za nas.

 

 

 

 

VEROUK NA DALJAVO – PO RAZREDIH

Navodila številka 17

za teden od 22. do 28. marca 2021

 

 1. razred:

Veroučenci prvih razredov naj ob pomoči staršev rešijo:

– lekcija 20: VELIKONOČNA JEDILA (DZ/60-62),

– se pogovorijo o tem, kaj predstavlja posamezna velikonočna jed, 

– pomagajo pri pripravi košare z velikonočnimi jedili v prihodnjem tednu in jo skupaj s starši odnesejo k blagoslovu.

 

 1. razred:

Veroučenci ob pomoči staršev preberete 25. lekcijo: Jezus umre za nas, stran 52 in 53.

Naloga je na 53. strani, označena je s sliko hišice. Odgovorite oz. izrežete odgovora na tri vprašanja na strani 52, ki jih najdete na dodatnih listih, ki so priloga delovnemu zvezku. Starše pa povabim, da si preberete kratko misel za starše, ki je označena s sliko moža in žene oz. starša (čisto na koncu 53. strani).

 

 1. razred:

Preberi skupaj s starši Z Jezusom na križevem potu; strani 106 – 109.

Dogodki na veliki petek. Po zadnji večerji, ko je postavil sveto mašo, se je Jezus odpravil v vrt Getsemani, ki je vznožje Oljske Gore. Z njim so bili učenci razen Juda Iškarjota, ki je zapustil večerjo in šel Jezusa izdat. Pripeljal je vojake, ko je Jezus krvavi pot potil, učenci pa so dremali. Ko so zaslišali vojake, so se razkropili in pustili Jezusa samega. Jezusa so krivo obsodili, izročili Pilatu, da ga je dal križati. Vojaki so ga zasramovali, tepli, mu dali na glavo trnovo krono. Nesti si je moral težki križ po ulicah Jeruzalema in se povzpeti na grič iz mesta, ki se je imenoval Golgota. Tam so ga križali in po treh urah je izdihnil. Ob križu je stala mati Marija in eden od učencev, Janez. Tej poti trpljenja pravimo križev pot. V postu, zlasti ob petkih, radi molimo in premišljujemo križev pot.

Na dan, ko je Jezus umrl na križu, na veliki petek, je edini dan v letu, ko duhovniki ne mašujemo. Zvečer se vseeno zberemo v cerkvi, kjer se udeležimo obredov velikega petka (poslušamo poročilo o Jezusovem trpljenju in slovesne prošnje. Sledi češčenje križa in sveto obhajilo).

Letos nam virus preprečuje udeležbo v cerkvi, spremljajmo obrede po TV.

Domača naloga: skupaj s starši si vzemi čas in počasi preberi-zmoli molitev križevega pota, ki je v učbeniku.

 

 1. razred:

Preberite 21. lekcijo (Telo je Božji dar), knjiga na strani: 84 – 87.

Šesta zapoved »Ne nečistuj!« govori o čudovitih sposobnostih našega telesa. Kaj vse npr. zmoremo s svojimi rokami!? Dečki in deklice so si različni po spolu, da lahko postanejo očetje in matere. Učimo se spoštovati drug drugega in tudi svoje telo. Šesta zapoved nam pri tem pomaga. Zgled očaka Noeta.

Domača naloga. DZ na straneh 64 – 66, na strani 66: b. ali c.

 

 

 

 

 

 

 1. razred:

Lekcija 21: verujemo, da je Jezus Božji sin in gospodar življenja. Preberi evangelijsko poročilo o obujenju Lazarja iz Betanije v knjigi, str. 89.

Prvi del sv. maše je besedno bogoslužje, ki ima 4 dele: svetopisemska berila (2 berili, evangelij), pridigo, vero, prošnje. Razlago si preberi v knjigi str. 90. Sestavi 4  prošnje.

 

 1. razred:

Pri spoznavanju velikonočnega tridnevja in praznikov sta nam ostala še vigilija velikonočne sobote in sama velika noč. Pogledali si bomo, kako v soboto zvečer poteka obred veselega pričakovanja vstajenja in kako praznujemo Jezusovo zmago na velikonočno nedeljo.

 

 1. razred:

Preberi 21. lekcijo (Z Jezusov v Jeruzalemu), strani: 130 – 146.

Veliki teden. Zadnja postna nedelja je 6. postna, ki se imenuje tudi cvetna. Jezus slovesno prijezdi na oslici v Jeruzalem in dovoli, da ga sprejmejo kot kralja. A ta kralj gre naproti strašnemu trpljenju velikega tridnevja; na veliki četrtek izkaže svojim ljubezen do konca, ko se za nas daruje v hrano (velikonočna večerja), v noči na veliki petek je izdan s strani apostola Juda Iškarjota, sledi kriva obsodba in petkov križev pot – sramotna pot v smrt na križu. Po treh urah umre, telo položijo v grob. V soboto, na dan počitka, Jezusovo telo počiva v grobu, da v nedeljo zgodaj, ob svitu, Jezus vstane od mrtvih. Kamen je odvaljen in grob ostane prazen kot dokaz, da je Jezus močnejši od smrti. Šel je v trpljenje in vstal je od mrtvih, da nam je izkazal ljubezen do konca in da ima prvo in zadnjo besedo. Zato je vreden, da mu vedno zaupamo in v njem najdemo varstvo in moč.

Domača naloga. DZ na straneh: 79 – 83. Po izbiri od št. I do III, na strani 83 odgovori na vprašanja od 1 do 13.

 

 1. in 9. razred (birmanci):

Preberite Mr 14 -16 (Jezusovo trpljenje, smrt in vstajenje).

Birmanci preberite s premislekom (v miru in zbrano) odlomke, ki so najpomembnejši za kristjane. Jezusovo trpljenje, smrt in vstajenje so najbolj podrobno opisani dogodki, ker sporočajo najvažnejše: Jezus nam je izkazal ljubezen do konca. In Jezus je gospodar življenja, saj je močnejši od telesne smrti in greha. Kdor sledi Jezusu, ima v sebi življenje.

Naloga: v zvezek napiši, kaj te pri teh odlomkih najbolj nagovori.