Oznanila Župnija Preddvor

IZREDNA OZNANILA ŠT. 24  —   11. 04. 2021

 1. velikonočna, bela, nedelja Božjega usmiljenja

 

 

SVETE MAŠE IN MAŠNI NAMENI

 1. – 18. april 2021

 

ponedeljek

12.04.

Viktor, mučenec PR – 19.00 + Lojze Pernuš, obl.
torek

13.04.

Martin I., papež PR – 7.00 + Justina in Peter Kozelj
sreda

14.04.

Lidvina, devica PR – 19.00 + Anton Klakočar
četrtek

15.03.

Helena Alzaška, kneginja PR – 19.00 + Cilka Orehar, 1. obl.
petek

16.04.

Bernardka Lurška, devica PR – 19.00 + Frančiška Oraže
sobota

17.04.

Robert, opat

nedeljska sveta maša

PR – 19.00 + Ivanka Brolih, obl.
nedelja

18.04.

3. velikonočna nedelja

teden za duhovne poklice

PR – 7.00

KO – 8.30

 

PR – 10.00

za župljane

v dober namen za zdravje

zaobljubljena za Visoko in Milje

+ Anton Roblek, 1. obl. (BA 25)

 

 

ZAHVALA:                                                                 

 • vsem, ki obiskujete našo cerkev, prejemate sveto obhajilo in za trenutek počastite Jezusa v najsvetejšem zakramentu;
 • vsem, ki ste pomagali pri pripravi cerkve na velikonočni čas, urejali režim prinašanja jerbasov in košaric ob blagoslovu jedil;
 • vsem za prijazna voščila, prinesene dobrote in za »pirhe«;
 • vsem, ki ste na veliko noč darovali za obnovo zvonov (613 eur).

 

Bog povrni!

 

 

TA TEDEN – od 11. do 18. aprila 2021

 • Po novem odloku, ki ga je vlada RS sprejela 9. aprila 2021, duhovnik mašuje v navzočnosti vernikov ob znanih omejitvah; število vernikov, z maskami in ob razkuževanju rok.
 • Verouk v celoti poteka na daljavo. Škofje pripravljajo navodila za obhajanje prvih svetih obhajil in birm.
 • Zaradi omejitev naj se svetih maš udeležujete predvsem sorodniki pokojnih, za katere se sveta maša opravlja.
 • Sveto obhajilo lahko prejmemo oziroma kratko obiščemo cerkev, se srečamo z Jezusom v odprtem tabernaklju; med tednom po svetih mašah od 19.30 do 19.45, razen ob torkih, v nedeljo od 11.00 do 11.30.
 • Uradne ure: v ponedeljek, v četrtek in petek od 17.00 do 18.00.

 

nedelja (11. april), 2. velikonočna, bela, Božjega usmiljenja

 • Zadnji dan »velikonočne« zapore javnega in cerkvenega življenja. Svete maše opravlja duhovnik sam brez navzočnosti cerkvenega občestva.
 • Svete maše v Preddvoru po običajnem redu; ob 7.00, 8.30 in 10.00.
 • Cerkev odprta od 11.00 do 12.00 za prejem svetega obhajila, ko lahko primerno kratko počastimo Jezusa v tabernaklju.
 • Zadaj cerkve lahko v nabiralnik – košaro darujete za cerkvene namene. Bog povrni!

nedelja (18. april), 3. velikonočna

 • Svete maše ob običajnem času v Preddvoru, ob 8.30 v Kokri.
 • V času med 11.00 in 11.30 odprta cerkev za prejem svetega obhajila in krajšo molitev.

 

Blagoslovljen velikonočni čas, ostanimo zdravi! Sveti Rok, prosi za nas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEROUK NA DALJAVO – PO RAZREDIH

Navodila številka 18

za teden od 12. do 18. aprila 2021

 

 1. razred:

Veroučenci prvih razredov naj v prihodnjem tednu ob pomoči staršev:

– pregledajo in rešijo lekcijo 21: PRAZEN GROB (DZ/63-65),

– poslušajo in zapojejo pesmi  https://www.youtube.com/watch?v=EEuh1riR4_E (Canticum: Jezus Kristus je naš rešenik) in https://www.youtube.com/watch?v=FZ2wTV7geHc (Aleluja, naše veselje),

– se pogovorijo o pomenu velikonočne sveče (simboli alfa in omega, letnice, pet Jezusovih ran, jagnje…).

 

 1. razred:

Veroučenci ob pomoči staršev preberete 27. lekcijo: Jezus živi, stran 56 in 57.

Naloga je na 57. strani, označena je s sliko hišice. Odgovorite oz. izrežete odgovora na dve vprašanji na strani 57, ki jih najdete na dodatnih listih, ki so priloga delovnemu zvezku. Starše pa povabim, da si preberete kratko misel za starše, ki je označena s sliko moža in žene oz. starša (čisto na koncu 57. strani).

 

 1. razred:

Preberi skupaj s starši Nejeverni Tomaž; strani 110 – 113.

Jezusovi učenci so bili silno žalostni in razočarani, ko je Jezus umrl na križu. Najprej so se razbežali, potem pa zbrali skupaj v prostoru, kjer so z Jezusom obhajali njegovo zadnjo večerjo. Tu se jim je Jezus prikazal. Stopil je sredo mednje in jim pokazal roke, ki so imele znamenje od žebljev in stran, ki je imela znamenje od sulice. Presenetil jih je, da so komaj prišli do sebe. Nato jih je pomiril in jim dejal, da bodo priče njegovega vstajenja. Učencem je odpadel kamen od srca in so postali neizmerno radostni in se niso ničesar več bali, niti smrti. Enega, Tomaža, pa ni bilo takrat med njimi in učencem ni verjel. Pozneje, ko se je Jezus tudi njemu prikazal, je izpovedal vero vanj. Po tolikih pričah, ki so videle Jezusa vstalega, tudi mi izpovedujemo vero v Jezusa, zlasti slovesno na veliko noč, ko se udeležimo velikonočne procesije (trenutno zaradi virusa sicer že drugo leto ne). V tem času v cerkvi opazimo posebne simbole, ki govorijo o Jezusovem vstajenju; velikonočna sveča, kip vstalega zveličarja, velikonočno jagnje, prazen grob in pojemo posebne – velikonočne – pesmi, ki so polne veselja, da je Jezus premagal smrt in tudi nam zagotovil večno življenje v nebesih.

Na velikonočno jutro se radi zberemo doma in skupaj v družini zaužijemo velikonočni zajtrk. Ta jedila so blagoslovljena na veliko soboto in predstavljajo Jezusa.

Domača naloga: Učbenik na straneh 111 in 113.

 

 1. razred:

Preberite 22. lekcijo (Zvesta ljubezen v družini), knjiga na strani: 88 – 90.

Deveta zapoved »Ne želi svojega bližnjega žene!« utrjuje ljubezen med možem in ženo, kar prinaša srečo v družino. Primer nezvestobe je kralj David, ki si je zaželel za ženo poročeno Betsabejo. Ker ni obvladal neurejenih želja, je hudo grešil in spravil nesrečo nad bližnjega, sebe in ves narod. Pri poroki si mož in žena obljubita, da bosta živela v zvestobi in ljubezni vse življenje, duhovnik pa jima po blagoslovu zagotavlja Jezusovo pomoč. Za zvestobo se vzgajamo vsak dan, ko smo zvesti dani besedi in kar obljubimo, tudi izpolnimo.

Domača naloga. DZ na straneh 67 – 69, na strani 69: a. ali b.

 

 1. razred:

Lekcija 22: Sveta maša je Jezusova daritev za nas. S sodelovanjem pri njej sprejemamo ta dar in ga obenem tudi sami prinašamo. Darujemo svoje misli, besede in dejanja.

V učbeniku na str. 94. in 95 preberi, kako je Jezus ustanovil zakrament svete evharistije, v del. zvezku reši strani 104 do 106.

 

 1. razred:

Smo v velikonočnem času. Skupaj bomo pregledali svetopisemska poročila o Jezusovem vstajenju in njegova prikazovanja. Spoznali bomo, da tudi nas Bog kliče, da vstanemo iz grobov. Spreminja nas v nove ljudi in nas spodbuja, da postanemo pogumni in velikodušni. V delovnem zvezku boste za nalogo odgovorili na vprašanja na strani 79. 

 

 1. razred:

Preberi 22. lekcijo (Duh vstalega nas oživlja), strani: 148 – 153.

Težko si predstavljamo, da bi Jezus po tolikih čudežih in znamenjih umrl in ne bi vstal od mrtvih. To bi bilo neizmerno razočaranje najprej za njegove učence in za vse človeštvo. Tako pa je Jezus s svojim vstajenjem predramil vse ljudi, tudi nas. To spremembo opazimo pri dveh Jezusovih učencih, ko sta zaradi Jezusove smrti žalostna zapuščala Jeruzalem in sta se odpravila v bližnji Emavs. Kar pojavi se med njima Jezus in ju uči o Jezusovem trpljenju in smrti. Pa ga ne spoznata. Ko se jima razodene pri večerji, se predramita. Vse je naenkrat novo. Kot da bi vstala od mrtvih, zaživita. Za vsakega kristjana je pomembno, da se ne prepusti potrtosti, ki je posledica trpljenja, razočaranja in raznih življenjskih udarcev. Ko iščemo Jezusa in se tudi nam razodeva v molitvi in zlasti pri sveti maši (lomljenju kruha) tudi nam prinaša vedrino in veselje do življenja.

Domača naloga. DZ na straneh: 86 – 88. Po izbiri od št. I do II, na strani 88 odgovori na vprašanja od 1 do 5.

 

 1. in 9. razred (birmanci):

Preberite Apd 4,32-35 (odnosi med kristjani, ki verujejo v Jezusa in njegovo vstajenje).

V družbi svojih domačih ali sami poiščite v svoji bližini (lahko greste tudi kam dlje) versko znamenje; križ, kapelico, cerkvico. S svojimi besedami ali s primerno molitvico se tu Bogu zahvali za dar vere; da so te starši dali krstiti, ljubiš Boga, te Bog varuje, vodi in daje trdnost v življenju, si ob njem srečen, ti obljublja večno življenje …

Naloga: v zvezek zapiši podatke o tem znamenju; katero je, kje se nahaja, kdo ga je tam postavil in ob kakšni priložnosti.