Oznanila Župnija Preddvor

IZREDNA OZNANILA ŠT. 25  —   18. 04. 2021

 1. velikonočna

 

 

SVETE MAŠE IN MAŠNI NAMENI

 1. – 25. april 2021

 

ponedeljek

19.04.

Leon IX., papež PR – 19.00 + Katarina Kepic

+ Vladimir Žumer, 30. dan

torek

20.04.

Teotim, misijonar in škof PR – 7.00 + Andrej Kozelj
sreda

21.04.

Anzelm, škof PR – 19.00 + Jože ml. in st. Roblek
četrtek

22.03.

Hugo, škof PR – 19.00 + Franc Tičar (Potoče)
petek

23.04.

Jurij, mučenec PR – 19.00 + starši Cvek
sobota

24.04.

Fidelis, duhovnik

nedeljska sveta maša

PR – 19.00 + starši Mubi in ostali sorodniki
nedelja

25.04.

4. velikonočna nedelja

nedelja duhovnih poklicev

PR – 7.00

KO – 8.30

PR – 10.00

za župljane

+ starši Korošec

v zahvalo

 

 

 

ZAHVALA:                                                      

 • vsem, ki obiskujete našo cerkev, prejemate sveto obhajilo in za trenutek počastite Jezusa v najsvetejšem zakramentu;
 • vsem, ki darujete za potrebe cerkve.

 

Bog povrni!

 

 

TA TEDEN – od 18. do 25. aprila 2021

 • V tednu pred nami ni novih navodil; dovoljene se svete maše v navzočnosti vernikov, ostale pastoralne dejavnosti še niso dovoljene, vključno z veroukom, ki poteka po navodilih na domu.
 • Zaradi omejitev naj se svetih maš udeležujete predvsem sorodniki pokojnih, za katere se sveta maša opravlja.
 • Sveto obhajilo lahko prejmemo oziroma kratko obiščemo cerkev, se srečamo z Jezusom v odprtem tabernaklju; med tednom po svetih mašah od 19.30 do 19.45, razen ob torkih, v nedeljo od 11.00 do 11.30.
 • Uradne ure: v ponedeljek, v četrtek in petek od 17.00 do 18.00.

 

nedelja (18. april), 3. velikonočna

 • Prvi dan Tedna molitve za duhovne poklice. Vsak od nas je vabljen, da v tem tednu zmoli vsaj kakšno molitev, da bi po Jezusovemu klicu tudi danes naši mladi začutili v srcih njegov klic in šli za njim v duhovništvo ali redovništvo. Pri svetih mašah kratki duhovni nagovori.
 • Svete maše v Preddvoru po običajnem redu; ob 7.00 in 10.00, ob 8.30 v Kokri.
 • Cerkev odprta od 11.00 do 11.30 za prejem svetega obhajila, ko lahko primerno kratko počastimo Jezusa v tabernaklju.
 • Zadaj cerkve lahko v nabiralnik – košaro darujete za cerkvene namene. Bog povrni!

nedelja (25. april), 4. velikonočna, nedelja Dobrega Pastirja

 • Svete maše ob običajnem času v Preddvoru, ob 8.30 v Kokri.
 • V času med 11.00 in 11.30 odprta cerkev za prejem svetega obhajila in krajšo molitev.

 

Blagoslovljen velikonočni čas, ostanimo zdravi! Sveti Rok, prosi za nas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEROUK NA DALJAVO – PO RAZREDIH

Navodila številka 19

za teden od 19. do 25. aprila 2021

 

 1. razred:

Veroučenci prvih razredov naj v prihodnjem tednu skupaj s starši:

– rešijo lekcijo 22: POT V EMAVS (DZ/66,68),

– poslušajo pesmi Ostani tukaj z nami (https://www.facebook.com/watch/?v=215071103341882 – od 3.45 dalje) in Bodi pri nas (https://www.youtube.com/watch?v=7fk9-iaHK90 ),

– preberejo svetopisemski odlomek Lk 24, 13-35.

 

 1. razred:

Veroučenci ob pomoči staršev preberete 28. lekcijo: Ti si Peter, skala, stran 58 in 59.

Naloga je na 59. strani, označena je s sliko hišice. Odgovorite oz. izrežete odgovora na tri vprašanja na strani 59, ki jih najdete na dodatnih listih, ki so priloga delovnemu zvezku. Starše pa povabim, da si preberete kratko misel za starše, ki je označena s sliko moža in žene oz. starša (čisto na koncu 59. strani).

 

 1. razred:

Preberi skupaj s starši: lekcija 19 »Darujem ti«, na strani 78 – 81.

Od praznovanja velike noči se vračamo k drugemu delu svete maše; priprava darov za sveto daritev. Po prošnjah ministranti prinesejo na pateni hostijo (kruh, ki je pripravljen samo iz moke in vode) in kelih, v katerega duhovnik vlije vino. Duhovnik drži nad oltarjem pateno s hostijo in se Bogu zahvali za kruh, in reče, naj postane kruh življenja. Prav tako se zahvali za vino v kelihu in reče, naj postane duhovna pijača. Vsi obakrat rečemo: »Bogu čast in hvala vekomaj!« Kakor je kruh narejen iz mnogih zrn in vino iz mnogih jagod, tako je življenje vsakega izmed nas sestavljeno iz mnogih dogodkov, hrepenenj, želja in prošenj. Vse to v mislih tudi mi, kakor duhovnik kruh in vino, položimo na oltar. Božjega kruha je dovolj za vse. Vsak, ki bo pristopil kasneje k svetemu obhajilu bo prejel v srce Jezusa. Nekako tako, kot beremo na začetku lekcije, ko po čudežu moka v loncu ni pošla, dokler je bila suša v deželi.

Domača naloga: Učbenik na straneh 79, 80 in 81; nariši pravo pot, izriši in dodaj, pravilno poveži besede in predmete. Poskušaj se naučiti pesem na strani 79. Poslušaj in zapoj:

https://www.youtube.com/watch?v=zuSUV3hIPzU

 

 1. razred:

Preberite 23. lekcijo (Živimo pravično in pošteno), knjiga na strani: 91 – 94.

Sedma in deseta zapoved govorita o osebni lastnini. »Ne kradi!« in »Ne želi svojega bližnjega blaga!« učita spoštovati dobrine bližnjega in nas varujeta pred lakomnostjo. Primer, ki ga je zagrešil kralj Ahab na račun Nabota in njegovega vinograda, je zelo poučen, kam nas lahko pripeljejo neurejene želje po lastnini. Na pošten način si dobrine pridobimo z delom, dedovanjem, zamenjavo, podaritvijo. Jezus nas uči, naj dobrine uporabljamo na pameten način. Da nismo nanje preveč navezani in ne postajamo skopuški, imamo vedno priložnost, da jih delimo z drugimi; z brati in sestrami in s tistimi v pomankanju. Veriga dobrote naj se nikoli ne konča pri nas.

Domača naloga. DZ na straneh 70 – 72, na strani 72: a. ali b ali c.

 

 

 

 1. razred:

Lekcija 22: Po Jezusovih besedah postaneta kruh in vino njegovo telo in njegova kri. Tako je Jezus navzoč med nami pri daritvi svete maše. V učbeniku na strani 96 do 96 preberi iz česa je sestavljeno evharistično bogoslužje. Na strani 99 najdeš razlago besed, ki so del svete evharistije.

V delovnem zvezku na strani 105 pa te predmete lahko narišeš in pobarvaš. Ko boš naslednjič pri sv. maši, se spomni, kako se imenujejo predmeti, ki jih uporablja duhovnik pri obredu svetega obhajila.

 

 1. razred:

Ta teden si bomo pogledali, kako je starozavezni kralj Salomon vladal s pomočjo Boga in ga vedno prosil za pomoč, saj se je zavedal svojih omejitev. Kralj Salomon je bil pripravljen pomagati vsakemu človeku in znana je zgodba o tem, kako je nekoč modro rešil prepir med dvema ženama. V delovnem zvezku na strani 38 se boste tudi sami preizkusili v modrosti in izbrali najboljšo utemeljitev. 

 

 1. razred:

Preberi 23. lekcijo (Učenci ne morejo molčati), strani: 154 – 157.

Prvi kristjani. Bili so pod močnim vtisom Jezusovega razodevanja, njegove smrti in vstajenja. Ko so na binkošti prejeli Svetega Duha, so na nov način doživljali svoj odnos do Jezusa. Sveto pismo jim je govorilo o Božjem služabniku, ki je Jezus. Mislili so na srečanje z njim tudi po smrti. Ni bilo strahu v njih, ampak čisto veselje. Niso mogli, da ne bi govorili, kako jih je Jezus osrečil. Radi so se zbirali, skupaj molili in si pomagali tudi z dobrinami, da ni bilo ubogih med njimi. Vera tudi nam pomaga, da smo srečni. Vemo, zakaj živimo. Radi se zbiramo v raznih skupnostih; najprej v družini, v krogu prijateljev, v raznih skupinah tudi v župniji. Dober in nesebičen kristjan je zaželen v kateri koli skupini.

Domača naloga. DZ na straneh: 89 – 91. Po izbiri od št. I do II, na strani 91 odgovori na vprašanja od 1 do 7.

 

 1. in 9. razred (birmanci):

Preberite Jn 10,11-18 (Kdo je v resnici Jezus? On sebe imenuje dobri pastir). In kako danes deluje Jezus? Kot nekdaj apostole kliče mlade za duhovnike, redovnike, misijonarje, redovnice in misijonarke in po njih deli svoj blagoslov. V Tednu molitve za duhovne poklice (18. – 25. april 2021) še posebej molimo, da bi mladi odgovorili na Jezusovo povabilo »Hodi za menoj!« Oglej si kratek film Duhovništvo https://www.youtube.com/watch?v=8Uc3Mfqq1xk

Domača naloga: v zvezek zapiši, kaj te je v tem kratkem filmčku nagovorilo.

 

Kokra: 1. do 5. razred:

Pred nami je tretja velikonočna nedelja in teden molitve za nove duhovne poklice, njihovo svetost in stanovitnost. Prav je, da zanje molimo, saj jih tako pri nas, kot drugod po svetu primanjkuje.

Nižja skupina: skupaj s starši preberite 27. lekcijo Jezus živi, stran 56 in naredite DN na strani 57.

Višja skupina: preberite 21. lekcijo Jezus je vstajenje in življenje, stran 88, 89 in 90 ter naredite DN v delovnem zvezku na straneh 98 in 99.