Oznanila Župnija Preddvor

IZREDNA OZNANILA ŠT. 27  —   02. 05. 2021

 1. velikonočna nedelja

 

 

SVETE MAŠE IN MAŠNI NAMENI

 1. – 09. maj 2021

 

ponedeljek

03.05.

Filip in Jakob ml., apostola PR – 19.00 za god in za zdravje
torek

04.05.

Florijan (Cvetko), mučenec PR – 19.00 za zdravje

za žive in pokojne gasilce

sreda

05.05.

Gotard, menih PR – 19.00 + Marija in Franc Kurnik
četrtek

06.05.

Dominik Savio, dijak PR – 19.00 + Janez in Angela Krč (N.V.)
petek

07.05.

Gizela, opatinja, prvi petek

obisk bolnikov na domu

PR – 19.00 + Florjan in Angelca Lombar

+ Urška Križnar, 7. dan

sobota

08.05.

Bonifacij IV., papež

nedeljska sveta maša

PR – 19.00 + Marija Trpčeva, 2. obl.
nedelja

09.05

6. velikonočna nedelja PR – 7.00

KO – 8.30

PR – 10.00

za župljane

+ Jože Rezman, 3. obl.

+ družina Rehberger

urna za Preddvor, Novo vas in Hrib

 

 

 

 

 

 

ZAHVALA:                                                                 

 • vsem, ki obiskujete našo cerkev, prejemate sveto obhajilo in za trenutek počastite Jezusa v najsvetejšem zakramentu;
 • vsem, ki darujete za potrebe cerkve.

 

Bog povrni!

 

 

TA TEDEN – od 3. do 9. maja 2021

 • V tekočem tednu prvoobhajanci (3. razred) in birmanci (8. in 9. razred) pridejo k verouku v župnijsko cerkev po uradnem urniku. Ostali otroci dobijo navodila za verouk na domu preko e-naslovov staršev in preko oznanil.
 • Še naprej velja posamično podeljevanje zakramentov z upoštevanjem preventivnih ukrepov: nošenje mask, medsebojna razdalja, razkuževanje rok.
 • V mesecu maju naj se otroci poslužijo šmarnic preko ponudb, ki jih nudi internet. Šmarnice bomo prebirali tudi v cerkvi med svetimi mašami.
 • Letošnje šmarnice za otroke avtorja Aca Jeanta Svetniki so bili čisto (ne)navadni ljudje bodo družine lahko spremljale s pomočjo aplikacije (zgodba in izziv za vsak dan) in v obliki podcasta na Radiu Ognjišče, kjer bo zgodbe prebiral Jure Sešek.
 • Prav tako bodo v zvočni obliki na voljo tudi šmarnice Marka Rijavca z naslovom Camino – pot, ki se začne na koncu.
 • Zaradi znanih omejitev naj se svetih maš udeležujete predvsem sorodniki pokojnih, za katere se sveta maša opravlja.
 • Sveto obhajilo lahko prejmemo oziroma kratko obiščemo cerkev, se srečamo z Jezusom v odprtem tabernaklju; med tednom po svetih mašah od 19.30 do 19.45, razen ob torkih, v nedeljo od 11.00 do 11.30.
 • Uradne ure: v ponedeljek, v četrtek in petek od 17.00 do 18.00.

 

nedelja (2. maj), 5. velikonočna

 • Svete maše po običajnem redu; v Preddvoru ob 7.00 in 10.00, v Kokri ob 8.30.
 • Cerkev odprta od 11.00 do 11.30 za prejem svetega obhajila, ko lahko primerno kratko počastimo Jezusa v tabernaklju.
 • Zadaj cerkve lahko v nabiralnik – košaro darujete za cerkvene namene. Bog povrni!

petek, prvi v mesecu

 • V dopoldanskem času.

nedelja (9. maj), 6. velikonočna

 • Svete maše ob običajnem času v Preddvoru in v Kokri.
 • V času med 11.00 in 11.30 odprta cerkev za prejem svetega obhajila in krajšo molitev.

 

 

Prijeten mesec majnik in ostanimo zdravi! – sveti Rok, prosi za nas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEROUK NA DALJAVO – PO RAZREDIH

Navodila številka 20

za teden od 3. do 9. maja 2021

 

 

 1. razred:

Veroučenci prvih razredov naj v prihodnjem tednu skupaj s starši:

– rešijo lekcijo 23: NEDELJA – GOSPODOV DAN (DZ/69-71)

– poslušajo in zapojejo že poznano pesem Jezus moj, ljubim te – https://www.youtube.com/watch?v=8WAijbC2zZ0

– pripravijo molitev pred nedeljskim kosilom in jo skupaj z družino zmolijo.

 

 1. razred:

Veroučenci ob pomoči staršev preberete 30. lekcijo: Po Mariji k Jezusu, stran 62 in 63.

Naloga je na 63. strani, označena je s sliko hišice. Odgovorite oz. izrežete odgovora na dve vprašanji na strani 63, ki jih najdete na dodatnih listih, ki so priloga delovnemu zvezku. Starše pa povabim, da si preberete kratko misel za starše, ki je označena s sliko moža in žene oz. starša (čisto na koncu 63. strani).

 

 1. razred:

Ponovno vsi lepo vabljeni k uri verouka, ki se bo ob običajni uri: v ponedeljek ob 14.00 prva skupina, ob 15.30 druga skupina, odvijal v župnijski cerkvi. S seboj prinesite knjigo. Srečanje bo trajalo 30 minut.

 

 1. razred:

Preberite 24. lekcijo (Govorimo resnico), knjiga na strani: 95 – 97.

Osma zapoved »Ne pričaj po krivem!« nam veleva, da vselej govorimo resnico in si nikdar ne pomagamo z lažjo. Če je naša beseda vselej jasna in ne pušča dvoma, nam lahko vsakdo zaupa. Ljubezen do bližnjega nam narekuje, da se izogibamo opravljanja (govorimo z nekom o napakah drugega), še zlasti pa obrekovanja (si izmišljamo napake drugega in jih širimo okrog). Lagati nikoli ni dovoljeno. Lahko pa zaradi ljubezni do bližnjega, zamolčimo resnico.

Domača naloga. DZ na straneh 73 – 74, na strani 74: a. ali b.

 

 1. razred:

Lekcija 23: Jezus je pod podobo kruha navzoč med nami. V učbeniku na strani 101 in 102 preberite, na kakšne načine smo spoštljivi do Svetega Rešnjega telesa. Ponovi, kateri so glavni velikonočni prazniki.

 

 1. razred:

Ta teden bomo govorili o Božjem stvarstvu: pomlad je tukaj, narava se prebuja in v tem času lahko še bolj občudujemo vse, kar je Bog ustvaril okoli nas in za nas. Prebrali bomo odlomek iz prve Mojzesove knjige o stvarjenju sveta in psalm 8. Spoznali bomo Frančiška Asiškega, ki je imel poseben odnos do Božjega stvarstva. 

 

 

 

 1. razred:

Preberi 24. lekcijo (Z življenjem izpričujemo: Jezus živi), strani: 158 – 162.

Biti Jezusova priča. Jezus ni zapustil apostole same, ko se jim ni več prikazoval in se je z vnebohodom očitno umaknil pred njimi. Poslal jim je Svetega Duha, da so ohranili v sebi veselje, ker so v življenju srečali Božjega Sina. V moči Svetega Duha so storili veliko čudežev. To jih je še bolj vnemalo v pričevanju za Jezusa. Postali so Jezusovi pričevalci. Veseli so bili, da so lahko zaradi svoje vere trpeli zaničevanje. Tudi mi smo povabljeni, da za vero v Jezusa pričujemo, ne toliko z besedami kot z lepim življenjem. Učimo se biti priča, da Jezus resnično živi.

Domača naloga. DZ na straneh: 92 – 94. Po izbiri od št. I do III, na strani 94 odgovori na vprašanja od 1 do 5.

 

 1. in 9. razred (birmanci):

Prijazno vabljeni k uri verouka, ki se bo ob običajni uri: v ponedeljek ob 6.30 prva skupina, ob 14.45 druga skupina, ob 16.15 tretja skupina, odvijal v župnijski cerkvi. S seboj prinesite knjigo in domači zvezek. Srečanje bo trajalo 30 minut.