Oznanila Župnija Preddvor

NEDELJA / BINKOŠTI / — 23.5.2021

ZAHVALA:
 vsem, ki se trudite za čisto in okrašeno cerkev;
 animatorjem in animatorkam pri vodenju birmanskega dne;
 vsem, ki obiskujete našo cerkev, prejemate, prejemate svete zakramente, molite za duhovno in telesno zdravje nas vseh;
 vsem, ki darujete za potrebe cerkve.

Bog povrni!

TA TEDEN – od 23. do 30. maja 2021

 Ta teden brez novosti glede sproščanju ukrepov zoper Covid-19; v cerkvi je navzočih lahko do 50% zasedenosti zmogljivosti sedišč, dovoljeno je zborovsko petje ob upoštevanju znanih ukrepov.
 Verouk prvemu razredu odpade, ostali imajo srečanje v cerkvi; otroci od 4. do 7. razreda bodo opravili sveto spoved – doma ponovimo spovedni obrazec.
 Svete maše med tednom vse ob 19h.
 Podeljevanje zakramentov z upoštevanjem preventivnih ukrepov: nošenje mask, medsebojna razdalja, razkuževanje rok.
 Šmarnice z naslovom »Svetniki« redno prebiramo v cerkvi med svetimi mašami.
 Svetih maš se lahko udeležujete vsi, ki ste zdravi.
 Birmanci med tednom pridejo povedat molitvice, prvoobhajanci se jih učijo za soboto.
nedelja (23. maj), BINKOŠTI
 Svete maše po običajnem redu; v Preddvoru ob 7.00 in 10.00, v Kokri ob 8.30.
 Prejem svetega obhajila izven svete maše ob 11.00.
 Zadaj cerkve lahko v nabiralnik – košaro darujete za cerkvene namene. Bog povrni!
 Ob 11.15 krščevanje.
ponedeljek
 Ob 20.00 v Mačah urna sveta maša za sosesko Mače.
torek
 Ob 9.00 v Kokri romarska sveta maša za Jezersko. Prej molitev rožnega venca.
sobota
 Od 8.00 naprej otroci prvoobhajanci po razporedu pridejo v župnišče povedat molitvice.
 Večerna sveta maša ob 19.00 nedeljska.
nedelja (30. maj), nedelja Svete Trojice
 Svete maše ob običajnem času v Preddvoru in v Kokri.
 Posebnega obhajila izven svete maše ni več, ker sprostitve omogočajo prisotnost pri svetih mašah.

Sveti Rok, zavetnik zoper kužne bolezni, prosi za nas.