Oznanila Župnija Preddvor

NEDELJA / BINKOŠTI / — 5.6.2022

ZAHVALA:

 vsem iz Tupalič, ki ste počistili cerkev in župnišče;

 vsem, ki ste v mesecu majniku radi obiskovali šmarnice in pri njih sodelovali;

 vsem, ki ste sodelovali pri slovesnosti prvega svetega obhajila;

 sodelavcem Karitas in drugim prostovoljcem, ki ste pomagali pripraviti in oblikovati binkoštno srečanje za bolne, ostareli in invalide.

Bog povrni!

TA TEDEN – od 5. do 12. junija 2022

 Otroci so zaključili veroučno leto. Spričevala lahko vrnejo po današnjih svetih mašah v zakristiji, ali ob vpisu v naslednje veroučno leto.

 Mladi danes po svetih mašah ob 7.00 in 10.00 zbirajo prijavnice za oratorij in sprejemajo dar za kritje stroškov.

 Podobice za šmarnični album lahko dobite še danes po svetih mašah v zakristiji.

 Prvoobhajanci pridite po sveti maši v zakristijo po ključek posnetka prvega svetega obhajila.

 Ženski pevski zbor Josipine Turnograjske vabi na koncert, ki bo v soboto, 11. junija 2022, ob 18.00 v Kulturnem domu Preddvor. Vstop bo prost.

 V naslednjem tednu ni uradnih ur. Lahko telefonirate ali pišete po e-pošti.

nedelja (5. junij), BINKOŠTI

 Svete maše po običajnem redu.

 Med sveto mašo ob 10.00 srečanje bolnih, ostarelih in invalidov. Priložnost za prejem svetega bolniškega maziljenja. Po sveti maši pogostitev-kosilo v župnišču.

 Po sveti maši ob 10.00 krščevanje.

 Po svetih mašah ob 7.00 in 10.00 mladi sprejemajo izpolnjen obrazec in prispevek za oratorij.

 Ob 14.00 pogreb s sveto mašo + Ane Begelj.

ponedeljek

 Binkoštni ponedeljek. Sveta maša zvečer ob 19.00

torek

 Sveta maša samo zjutraj ob 9.00 v Kokri, romarska po obljubi Jezerjanov.

četrtek

 Ob 19.00 sveta maša na Možjanci urna za Možjanco.

 Ob 20.00 sveta maša v Velesovem, zaobljubljena za Preddvor.

petek

 Ob 19.00 sveta maša na Lovrencu, urna za Bašelj.

sobota

 Ob 8.00 za urejenost cerkve in župnišča poskrbi Preddvor in Hrib.

 Ob 12.00 poročna slovesnost v Preddvoru.

 Ob 15.00 poročna sveta maša v Preddvoru.

 Ob 19.00 nedeljska sveta maša v Preddvoru.

nedelja (12. junij), nedelja Svete Trojice

 Svete maše po običajnem redu.

 Pri nedeljskih svetih mašah v Preddvoru mesečni ofer za obnovo talnega ogrevanja.

Oklic!

Od nas se je poslovila in odšla v večnost +Ana Begelj, bivajoča Tupaliče 1, Preddvor. Pogreb z mašo na preddvorskem pokopališču bo v nedeljo, 5. aprila, ob 14.00.

Zadaj: štiritedenska pisana oznanila.