Oznanila Župnija Preddvor

NEDELJA / praznik Svete Trojice / — 12.6.2022

ZAHVALA:

 vsem iz Preddvora in Hriba, ki ste počistili cerkev;

 bogoslužnim sodelavcem za oblikovanje svete maše ob srečanju bolnikov, invalidov in starostnikov; sodelavcem Karitas in drugim prostovoljcem za pomoč pri pogostitvi – kosilu; dobrim ženam za sladko pecivo pri postrežbi; vsem, ki ste se odzvali na naše vabilo in prišli na srečanje;

 vsem darovalcem za obnovo ogrevanja v župnijski cerkvi.

Bog povrni!

TA TEDEN – od 12. do 19. junija 2022

 Prvoobhajanci po nedeljskih svetih mašah dobite v zakristiji ključek snemanja prvega svetega obhajila.

 Zaradi zdravstvenega posega župnik še nekaj dni ne bom fizično dosegljiv. Lahko telefonirate ali pišete po e-pošti.

nedelja (12. junij), nedelja Svete Trojice

 Svete maše po običajnem redu.

 Med nedeljskimi svetimi mašami v Preddvoru mesečni ofer za ogrevanje.

ponedeljek

 Ob 19.00 sveta maša pri sv. Miklavžu nad Mačami urna za Mače.

četrtek, SVETO REŠNJE TELO IN KRI, zapovedan praznik

 Praznične svete maše: v Preddvoru ob 7.00 in 19.00, v Kokri ob 17.30.

sobota

 Ob 8.00 za urejenost cerkve in župnišča poskrbi Potoče in Nova vas.

 Ob 9.00 narodno romanje bolnikov na Brezje.

 Ob 19.00 nedeljska sveta maša v Preddvoru.

nedelja (19. junij), 12. navadna

 Svete maše po običajnem redu.

 Po svetih mašah ob 7.00 in ob 8.30 telovski procesiji. Ključarji vabljeni, da poskrbite za postavitev oltarjev in nošenje cerkvenih bander, prvoobhajanci in drugi otroci vabljeni, da v košaricah prinesete nabrane cvetove, ki jih boste posipali pred oltarji v čast Jezusu v presvetem zakramentu. Vnaprej vsem lepa hvala za sodelovanje!

Zadaj cerkve: Naša družina s ponudbo za duhovne vaje v počitniškem času in Zgibanke za naročilo revije Božje okolje.