Oznanila Župnija Preddvor

NEDELJA / 26. navadna, Slomškova / — 25.9.2022

ZAHVALA:                                                                 

 • vsem iz Tupalič, ki ste počistili cerkev in župnišče;
 • Jožetu za jesenska opravila v sadovnjaku;
 • darovalcem pri mesečnem ofru za talno ogrevanje preteklo nedeljo, ko smo prispevali 2.098,45 eur.

Bog povrni!

 

TA TEDEN – od 25. septembra do 2. oktobra 2022

 • Romanje v Prekmurje je zaradi premajhnega števila prijav odpovedano. Vsi, ki ste vplačali prispevek, prosim, če se oglasite v župnijski pisarni, da vam bo povrnjen.
 • V Kokri so se dela na zvoniku končala, v torek se bo začelo podiranje gradbenega odra. Vsem, ki ste na številne načine pomagali pri izpeljavi te nujne obnove, v prvi vrsti ključarju g. Janku, iskrena hvala!

nedelja (25. september), 26. navadna, Slomškova

 • Svete maše po običajnem redu.
 • Med sveto mašo ob 10.00 krščevanje.

ponedeljek

 • Ob 18.00 polurno srečanje za ministrante. Še vedno vabljeni tudi novi.
 • Ob 20.00 v župnijski cerkvi prvo letošnje srečanje za starše birmancev. V času šolske ure se bomo pogovorili o drugem letu priprave, še posebej o birmanskih skupinah in birmanskemu dnevu. Vsi starši lepo vabljeni!

četrtek

 • Pol ure pred sveto mašo, ob 18.30, molimo pred Najsvetejšim za nove duhovne poklice. Vabljeni!

sobota

 • Ob 8.00 za urejenost cerkve in župnišča poskrbi Preddvor in Hrib.
 • Ob 9.30 na Prešernovem trgu v Ljubljani Pohod za življenje.
 • Ob 19.00 nedeljska sveta maša v Preddvoru.

nedelja (2. oktober), 27. navadna, rožnovenska

 • Svete maše po spremenjenem redu.
 • Ob 10.00 sveta maša v Tupaličah, za sosesko sv. Klemena, žegnanje z darovanjem za potrebe Klemenove cerkve.
 • Po sveti maši ob 10.00 bo krščevanje. Starši novokrščencev naj pridejo v župnišče na pripravo v četrtek po večerni sveti maši, ob 19.30.
 • Prvi dan Tedna za življenje. Na Brezjah bo molitvena ura ob 15.00 in nato ob 16.00 sveta maša, ki jo bo vodil upokojeni nadškof Marjan Turnšek.

 

Od nas se je poslovila in odšla v večnost +Frančiška Vončina, bivajoča Hraše 1, Preddvor. Pogreb s sveto mašo na preddvorskem pokopališču bo v torek, 27. septembra, ob 15.00.

 

Zadaj: Letaki »Pohod za življenje« in molitev za nerojene otroke.