Oznanila Župnija Preddvor

NEDELJA / 32. navadna, zahvalna / — 6.11.2022

ZAHVALA:                                                                 

 • aranžerki ga. Tini za lepo okrasno ikebano pred oltarjem;
 • vsem, ki ste v minulem tednu sprejeli duhovno botrstvo za naše birmance;
 • vsem, ki vzorno skrbite za duhovniške grobove;
 • bogoslužnim sodelavcem za lepo obhajanje praznika vseh svetih, zlasti pevcem za petje na pokopališčih;
 • pogrebni službi Navček za ozvočenje pri molitvah za rajne na pokopališčih v Kokri in v Preddvoru;
 • vsem, ki ste sprejeli koledar »Dajmo življenju priložnost«. Nekaj jih je še na voljo zadaj cerkve;
 • darovalcem na praznik, 1. novembra, v Kokri, ko smo za stroške obnove zvonika zbrali 861 eur.

Bog povrni!

 

 

TA TEDEN – od 6. do 13. novembra 2022

 • V tednu pred nami verouk po običajnem redu.
 • V slabem mesec dni imajo vsi birmanci vsaj enega duhovnega spremljevalca, ki se ga vsak dan spomni v molitvi. Kdor se še želi vključiti v to molitveno povezanost lahko pride v župnišče po podobico.
 • Do ponedeljka še zbiramo darove polja in ostale dobrote za sestre v Sori.

nedelja (6. november), 32. navadna, zahvalna

 • Svete maše po običajnem redu. Na koncu zahvalna pesem Bogu za prejete dobrote.
 • Med sveto mašo ob 10.00 in po njej krščevanje.

ponedeljek

 • Ob 18.00 sveta maša na Bregu v čast sv. Lenartu.

sreda

 • Ob 20.00 v Kokri 3. seja župnijskega pastoralnega sveta. Zberemo se v kokrški cerkvi.

četrtek

 • Pol ure pred sveto mašo, ob 17.30, molimo pred Najsvetejšim.

petek

 • Ob 10.00 v Domu na Turnu sveta maša za tamkajšnje stanovalce.

sobota

 • Ob 8.00 za urejenost cerkve in župnišča poskrbi Možjanca.
 • V dopoldanskem času v župnišču zbiramo dobrote za nedeljsko slovesnost.
 • Ob 18.00 nedeljska sveta maša v Preddvoru.

nedelja (13. november), 33. navadna, začetek tedna zaporov

 • Svete maše po običajnem redu.
 • Med nedeljskimi svetimi mašami v Preddvoru ofer za prenovo talnega ogrevanja.
 • Med sveto mašo ob 10.00 blagoslov obnovitvenih del v župnijski cerkvi. Po njej pogostitev pred cerkvijo. Dobre gospodinje naprošamo za sladko pecivo, ki ga prinesite v soboto v dopoldanskem času v župnišče. Vnaprej hvala!

 

Zadaj:

Koledar »DAJMO ŽIVLJENJU PRILOŽNOST« Zavoda Biser, ki nudi pomoč nosečnicam in mamicam z lepimi slikami malčkov

 

ŽUPNIKOVA ZAHVALA

Želim se zahvaliti in izraziti veliko priznanje vsem, ki na številne načine pomagate sooblikovati župnijsko življenje. Bog povrni vsem, ki ste dejavni na področju bogoslužja (s sodelovanjem poskrbite, da svete maše tekoče in lepo potekajo). Hvala vsem, ki prizadevno pomagate pri oznanjevanju (s svojimi talenti poučevanja pomagate voditi mladi rod h Kristusu). Hvala vsem, ki se razdajate na področju dobrodelnosti (po dobroti srca razodevate in vodite druge k večnim dobrinam).

Letos se še posebej čutim nagovorjenega v vaši prizadevnosti do ohranjanju naše verske in kulturne dediščine. Hvaležen sem vam za velikodušno podporo obnovitvenim delom. Hvala za redno mesečno darovanje v župnijski cerkvi in za posebno podporo projektom tako v župnijski cerkvi kakor v ostalih cerkvah, letos še posebej za izdatno podporo pri obnovi belske, kokrške in župnijske. Bog povrni za skupno prizadevanje!

Posebej čutim hvaležnost tudi do vseh tistih, ki ste molitveni podpornik svojim bližnjim. Hvala vsem 18-im molivcem Živega Rožnega Venca, ko vsak od vas vsak dan posebej zmoli tudi desetko rožnega venca za skupni namen; vse od 1. septembra 2020 do danes in naprej. Vesel sem zbora 84-ih birmanskih spremljevalcev, ki v molitvi podpirate birmance na njihovi mladostni poti v pripravi na sveti zakrament; od prejema podobice vsak dan za svojega varovanca Očenaš, Zdravamarijo in Slavaočetu. Hvala vsem, ki redno molite v cerkvi in po svojih domovih. S svojo zvestobo nad župnijo (nad vse nas) kličete Božji blagoslov.

Hvala vsem vam, ki na številne načine poskrbite tudi za moje dobro počutje med vami; hvala za molitve, sodelovanje, dobre nasvete in materialne darove. Naj vam dobri Bog povrne s svojimi darovi in vas blagoslavlja! Hvala!