Oznanila Župnija Preddvor

NEDELJA / 21. navadna / — 27.8.2023

ZAHVALA:

 vsem iz Bel in Hraš, ki ste počistili cerkev;

 Pri izrednem ofru prejšnjo nedeljo smo za prizadete v poplavah darovali 4.647,13 eur. Vsem darovalcem HVALA.

Bog povrni!

TA TEDEN – od 27. avgusta do 3. septembra 2023

 Uradne ure v naslednjem tednu bodo še po svetih mašah.

 Teden pred nami je še počitniški, urnik verouka je oznanjen, 4. september bo prvi dan vpisa: za prvi razred.

nedelja (27. avgust), 21. navadna

 Svete maše po spremenjenem redu.

 Ob 10.00 bo sveta maša na Bregu, žegnanje. Med sveto mašo blagoslov novih oken in ofer za potrebe Lenartove cerkve.

petek, prvi v mesecu, goduje sv. Egidij

 V dopoldanskem času obiskanje bolnikov po domovih.

 Ob 19.00 sveta maša na Beli v čast zavetniku cerkve sv. Egidiju.

sobota

 Ob 8.00 za urejenost cerkve in župnišča poskrbi Breg.

 Ob 10.00 poročna sveta maša v Kokri.

 Ob 14.00 poročna sveta maša v Preddvoru.

 Ob 19.00 nedeljska sveta maša v Preddvoru.

nedelja (3. september), 22. navadna, angelska

 Svete maše po spremenjenem redu.

 Ob 10.00 sveta maša na Beli, žegnanje. Med sveto mašo bo blagoslov obnovljene fasade na cerkvi in zvoniku ter ofer za potrebe obnovitvenih del Egidijeve cerkve.

Oklica.

Na oglasni deski: povabilo za naročilo na mesečno revijo Magnificat