Petje na koru v župniji Preddvor ima tradicijo že več desetletij. Prve podatke o pevskem zboru imamo po drugi svetovni vojni, čeprav je verjetno, da se je prepevalo tudi že pred vojno. Po drugi svetovni vojni so vodenje zbora prevzeli: dr. Mirko Cuderman, Jože Cuderman, Justina Šenk, Mimi Roblek in Marijana Rehberger, ki ga vodi še danes.

Pevska zasedba je bila vedno zadovoljiva, čeprav so se pevci menjavali. Nekateri so zbor zapustili, ker so se poročili in odselili iz Preddvora, nekateri so se poslovili zaradi starostne oslabelosti. Vedno se v zbor vključujejo novi pevci, mladi glasovi pa prihajajo iz otroškega zbora. Danes zbor šteje 36 pevcev. Veseli smo vsakega, ki se nam pridruži z željo, da skupaj s pesmijo slavimo Gospoda. Posebej dobrodošli moški glasovi.

Pesem, zapeta Bogu v čast, povezuje pevce v skupnost, kjer ne manjka veselja in notranjega zadovoljstva. Taka pesem zazveni iz kora v različne namene: za redno nedeljsko bogoslužje, za slovesne praznike cerkvenega leta, za maše, ki se obhajajo za mašniške ali poročne jubileje, ob pogrebih in porokah. S koncerti je zbor obeležil tudi nekaj dogodkov: Slomškov koncert, ob razglasitvi Antona Martina Slomška za blaženega, koncert Evropskih božičnih pesmi, v letu, ko je Slovenija vstopila v Evropsko unijo, božični koncert z gostjo, sopranistko Margit Wurzbach, nekdanjo plemkinjo gradu Dvor, Marijin koncert in koncert S pesmijo skozi cerkveno leto. Zbor je redno sodeloval na Dekanijskih srečanjih cerkvenih pevskih zborov in bil tudi organizator takih srečanj v Preddvoru.

Zbor rad seže tudi po posvetnih pesmih, posebej po narodnih in domoljubnih. Za naš zbor je Janez Močnik uglasbil nekaj pesmi naše rojakinje Josipine Urbančič Turnograjske, ki smo jih izvedli na občinski akademiji, kjer smo večkrat sodelovali. Letos je zbor prepeval v gledališki predstavi Kristusov pasijon in se s pesmijo predstavil na prvi medobčinski reviji pevskih zborov, ki sta jo organizirali župnija in občina Preddvor.

Praznik sv. Cecilije pri sv. maši poveže vse župnijske zbore. Takrat se ji pevci izročimo s prošnjo, da nas obvaruje svetne prevzetnosti in usmeri naše srce, da prepeva Bogu v čast. To je edino zagotovilo, da nekoč zapojemo v »srečnem domu nad zvezdami.«