Seznam duhovnikov, ki so do danes delovali v Preddvoru

dr. Jure Volčjak


Seznam duhovnikov, ki se omenjajo do 16. stoletja*

 1. Urh (1154)
 2. Humbert (1217)
 3. N., redovnik na Novem gradu (1296)

Seznam vikarjev*

 1. Mihael Winter (1569–1584)
 2. Jakob Wurzner (1584–1585)
 3. Janez Kovač (Faber) (1585–1591)
 4. Gregor Winkler (1591–1594)
 5. Janez Kovač (Faber) (1595–1599)
 6. Adam Prevec (1600–1603)
 7. Hieronim Kunibar (1603–1606)
 8. Štefan Grab (1606–1607)
 9. Adam Perger (1607–1608)
 10. Florijan Dornacher (1620–1623)
 11. Tomaž Proj (1627–1629)

Seznam župnikov*

 1. Janez Toporiša (1629–1634)
 2. Matija Kos (Ambšel) (1634–1649)
 3. Adam Skalar (1650–1652)
 4. Andrej Ahačič (1652–1673)
 5. Boštjan Bizant (1673–1682)
 6. Jurij Bačar (1682)
 7. Janez Jenko (1682–1689)
 8. Matija Skuk (1689–1702)
 9. Matevž Senuškar (1702–1710)
 10. Luka Globočnik (1710–1727)
 11. Janez Ludvik Gandin pl. Lilienstein (1728–1738)
 12. Simon Vačovnik (1738–1741)
 13. Matevž Klemenc (1741–1742)
 14. Franc Rabič (1742–1774)
 15. Andrej Novak (1775–1790)
 16. Leopold Martin Sumler (1790), upravitelj
 17. Jurij Slapnik (1790–1801)
 18. Jožef Sever (1801–1810)
 19. Jožef Vode (1810–1828)
 20. Simon Šmid (1810), upravitelj
 21. Matija Zupan (1829–1835)
 22. Andrej Keržišnik (1835–1868)
 23. Jožef Zalokar (1868), upravitelj
 24. Janez Krstnik Debeljak (1868–1901)
 25. Matevž Jereb (1901–1907)
 26. Jožef Gostiša (1907–1908), upravitelj
 27. Fran Lakmayer (1908–1933)
 28. Valentin Sitar (1933–1956)
 29. Stanislav Jeglič (1956–1974)
 30. Franc Jakše (1959–1960), upravitelj
 31. Janez Vidic, SDB (1972), soupravitelj
 32. Martin Kočevar (1974–1984)
 33. Marijan Zupanc (1984–1992)
 34. Miha Lavrinec (1992–2016)
 35. Branko Setnikar (2016–2019)
 36. Pavel Okoliš (2019–)

Seznam kaplanov*

 1. Jurij Josip (1475), pomočnik
 2. Jurij Pogačnik (1639)
 3. Jurij Slivar (1658)
 4. Jernej Karpe (1673–1674)
 5. Janez Čimžar (1676–1677)
 6. Jurij Matthay (1677–1684)
 7. Primož Sivec (1685–1687)
 8. Jakob Krč (1687–1688)
 9. Martin Novak (1688–1689)
 10. Janez Sitar (1689–1691)
 11. Matevž Senuškar (1691–1693)
 12. Matija Štern (1693–1695)
 13. Lovro Bacher (1695–1696)
 14. Jurij Weis (1696–1700)
 15. Martin Sušnik (1700–1702)
 16. Jožef Žalostnik (1702–1705)
 17. Marko Anton Jožef Kunstel (1705–1706)
 18. Jožef Skok (1705–1706)
 19. Janez Jurij Marčun (1706)
 20. Franc Anton Šutrič (1706–1708)
 21. Peter Inglič (1708–1709)
 22. Anton Massera (1709–1711), grajski kaplan (sacelan)
 23. Jurij Žontar (1711–1712), grajski kaplan (sacelan)
 24. Franc Abreht (1709–1713)
 25. Martin Mayerholdt (1713–1715)
 26. Jernej Vidmar/Vidmayer (1715–1727)
 27. Boštjan Zorman (1723–1756)
 28. Jožef Frelih (1727)
 29. Janez Krstnik Puechperger (1727–1746)
 30. Janez Žerovec (1727–1729)
 31. Janez Dominik Kraškovic (1729–1730)
 32. Jožef Vidic (1729–1735)
 33. Janez Krstnik Rossa (1730–1734)
 34. Franc Anton Jančič (1734–1737)
 35. Jožef Jančič (1737–1738)
 36. Filip Jakob Čepon (1737–1756), grajski kaplan (sacelan)
 37. Franc Andrej Pavšler (1737–1738)
 38. Kancijan Zevnik (1738–1739)
 39. Franc Ksaver Schiller pl. Schildenfeld (1739–1741)
 40. Peter Grošelj (1741–1743)
 41. Primož Debeljak (1741)
 42. Primož Feliks Rabič (1743–1744)
 43. Martin Franc Marinar (1744–1749)
 44. Bernard Götzl (1750–1754, 1756–1757)
 45. Jožef Zorman (1749–1763)
 46. Anton Zupanc (1749)
 47. Blaž Kristan (1756–1759)
 48. Gregor Šmalc (1759–1771)
 49. Jurij Bitenc (1760–1774)
 50. Jakob Bakovnik (1761/1764–1772)
 51. Janez Tomaž Kunstelj (1766–1768)
 52. Jožef Seršen (1771–1772)
 53. Pavel Čop (1772–1778)
 54. Jurij Katrašnik (1773–1775)
 55. Anton Jožef Tepina (1774)
 56. Jakob Vreček (1774)
 57. Gašper Mali (1774–1776)
 58. Franc Brešar (1776–1782)
 59. Jurij Zavrl (1776–1777)
 60. Matevž Hlebec (1775/1777–1787), grajski kaplan (sacelan)
 61. Luka Blažič (1777), grajski kaplan (sacelan)
 62. Anton Kratnar (1779), grajski kaplan (sacelan)
 63. Matija Zorman (1777–1783)
 64. Simon Tadej Milic (1783–1784)
 65. Jurij Jenc (1783–1784)
 66. Leopold Janez Nepomuk Weber pl. Webern (1782–1784), grajski kaplan (sacelan)
 67. Janez Krstnik Rozman (1784–1785)
 68. Luka Čop (1784–1786)
 69. Arhangel Romald (1785)
 70. Matevž (Bonus) Hafner (1785–1787)
 71. Tomaž (Žiga) Jelenc (1787)
 72. Janez (Floribert) Pogačnik (1786–1787)
 73. Janez Gučenik (1787–1788)
 74. Jurij Janez Čebulj (1787)
 75. Filip Radio de Radiis (1787–1789), grajski kaplan (sacelan)
 76. Janez Nepomuk Jenčič (1788–1789)
 77. Jožef Seršen (1789–1790)
 78. Franc de Bernardis (1790)
 79. Leopold Zumler (1790), upravitelj
 80. Andrej Sova (1790–1791)
 81. Valentin Zgaga (1791–1795)
 82. Franc Ksaver Kagnus (1795–1796)
 83. Janez Evangelist Jarnevič (1796–1798)
 84. Gregor Štendler (1798–1802)
 85. Dominik Cadaglia (1802)
 86. Jurij Pezemoska (1802–1803)
 87. Marko Prezelj (1803–1807)
 88. Simon Šmid (1807–1810), upravitelj (1810)
 89. Jakob Debeljak (1810)
 90. Luka Kopčavar (1812–1814)
 91. Jožef Zupan (1814–1815)
 92. Jakob Dežman (1816–1818)
 93. Jožef Hočevar (1819)
 94. Blaž Žontar (1820–1824)
 95. Primož Snoj (1824–1825)
 96. Ignac Holzapfel (1825–1827)
 97. Jožef Mezek (1827–1829)
 98. Lovrenc Rant (1829–1830)
 99. Aleš Okorn (1830–1836)
 100. Anton Jeglič (1836–1839)
 101. Ignac Kržišnik (1839–1840)
 102. Luka Richter (1840–1841)
 103. Janez Evangelist Kastelic (1841–1849)
 104. Lovro Pintar (1849–1859)
 105. Jernej Krč (1856–1858), upokojeni duhovnik
 106. Simon Robič (1859–1862)
 107. Jožef Zalokar (1862–1868)
 108. Gregor Malovrh (1868–1872)
 109. Anton Kržič (1872–1876)
 110. Martin Molek (1876–1879)
 111. Valentin Aljančič (1879–1882)
 112. Lovro Pintar (1874–1875), upokojeni župnik
 113. Jožef Roblek (1874–1876), upokojeni duhovnik
 114. Alojz Rožič (1882–1883)
 115. Andrej Kalan (1884–1885)
 116. Gašper Majer (1891–1892)
 117. Rudolf Gregorič (1892–1896)
 118. Franc Ksaver Žužek (1896–1898)
 119. Anton Golf (1898–1900)
 120. Franc Ksaver Rebol (1900)
 121. Anton Čop (1900–1901)
 122. Valentin Remškar (1902–1903)
 123. Jožef Gostiša (1903–1908), upravitelj (1907–1908)
 124. Jožef Pirc (1904)
 125. Janez Krstnik Lomšek (1910–1911)
 126. Karel Rupnik (1911–1912)
 127. Jožef Markič (1913–1915)
 128. Janez Evangelist Dežela (1915–1921)
 129. Jožef Hostnik (1921–1924)
 130. Jožef Strah (1924–1926)
 131. Franc Jeraša (1926–1934)
 132. Jožef Rott (1934–1936)
 133. Egidij Dolinar, SDB (1954–1956)
 134. Stanislav Jeglič (1956), pomočnik
 135. Anton Farlic (1973), pomočnik
 136. Martin Mlakar (1973–1974)
 137. Alojzij Rajk (1976)

* Letnice delovanja posameznega duhovnika v župniji so okvirne, pri najstarejših celo vprašljive. Sestavljene so na podlagi že obstoječih seznamov.

———————————————————————————————————————–

Viri

– Nadškofijski arhiv Ljubljana

– Župnijski arhiv Preddvor