Župnija sv. apostola Petra v Preddvoru skozi čas

dr. Jure Volčjak


Najstarejša preddvorska cerkev naj bi imela status lastniške cerkve. Delovala je v okviru pražupnije sv. Kancijana in tovarišev v Kranju. Konec 10. ali v začetku 11. stoletja naj bi jo postavili savinjski grofje, podedovali pa grofje s Šumberka iz rodu sv. Heme Breško-Selške, tudi Krške (ok. 973–1045), za potrebe svojega, danes izginulega in listinsko nedokumentiranega »Starega dvora« na desnem bregu reke Kokre. Kasneje je bil zgrajen »Novi dvor« (curtis, que dicitur Niwenhouen), ki ga je cistercijanskemu samostanu v Vetrinju (Viktring) podelil njihov redovnik Engelbert leta 1147. To se je zgodilo v času, ko se je koroški vojvoda Bernard I. Spanheimski († 1147) udeležil druge križarske vojne (1145–1149). Ta dvor je skupaj s posestjo v Špitaliču v Tuhinjski dolini predstavljal jedro novega vetrinjskega ozemlja na Gorenjskem. Nadaljuj z branjem …